เปิดทรัพย์สิน "ไอติม-ทิสรัตน์-ชลธิชา-เลาฟั้ง" ส.ส.ป้ายแดงก้าวไกล

03 พ.ย. 2566 | 09:02 น.

เปิดทรัพย์สิน 4 ส.ส.ใหม่ก้าวไกล "ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ" 10 ล้าน ถือลิขสิทธิ์หนังสือประชาธิปไตย 2 เล่ม "เพ้น ทิสรัตน์” 37.6 ล้าน ส่วน "ลูกเกด ชลธิชา" 1.2 ล้าน "เลาฟั้ง" ส.ส.ชาติพันธุ์ 6 แสนบาท ยังค้างหนี้ กยศ.

วันนี้ (3 พ.ย. 66 ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีเข้ารับตำแหน่งสส.เมื่อ 4 ก.ค.66 รวม 90 ราย 

โดยในส่วนส.ส.ใหม่ พรรคก้าวไกล อาทิ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แจ้งสถานะโสด มีทรัพย์สินรวม 10,040,454 บาท แบ่ง เป็นเงินฝาก 8 บัญชี 8,631,587 บาท เงินลงทุนในบริษัทจัดการกองทุน 137,866 บาทยานพาหนะ 650,000 บาท 

สิทธิและสัมปทาน 621,000 บาท โดยเป็นลิขสิทธิ์หนังสือ DREAMOCRACY ประชาธิปไตยไม่ใช่ฝัน มูลค่า 158,000 บาท ลิขสิทธิ์หนังสือ WHY SO DREAMOCRACY ประชาธิปไตยมีดีอะไร มูลค่า 213,000 บาท และสิทธิสมาชิกสมาคมราชกรีฑาสโมสรมูลค่า 250,000 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชีรวม 27,568 บาท

แจ้งมีรายได้ต่อปีจากเงินเดือนและเงินเพิ่ม ส.ส .รวม 1,362,720 บาท แล้วมีรายจ่ายต่อปีรวม 780,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 600,000 บาทเงินบริจาคพรรคการเมือง 180,000 บาท

ด้าน น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว ส.ส.บัญชีรายชื่อ แจ้งสถานะโสดมีทรัพย์สินรวม 1,232,198 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 87,748 บาท ที่ดิน 263,500 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 452,000 บาท ยานพาหนะ 160,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 182,100 บาท ทรัพย์สินอื่น 86,850 บาท อาทิ แหวนเพชร จี้ กระเป๋าถือ

ไม่มีหนี้สิน แจ้งมีรายได้ต่อปีรวม 1,584,720 บาท จากเบี้ยประชุมและเงินเดือน ส.ส. มีรายจ่ายต่อปีรวม 735,000 บาท 

นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ น.ส.สุพรรณิการ์ แซ่ซ้ง ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยา แจ้งมีทรัพย์สินรวม 621,592 บาท มีหนี้สินรวม 111,540 บาท 

โดยเป็นทรัพย์สินของ นายเลาฟั้ง 559,181 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 76,181 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 200,000 บาท โดยเป็นบ้านพัก 2 ชั้น ปลูกในที่ดินของบิดาไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่มีเลขที่ ในอ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ยานพาหนะ 160,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 123,000 บาท อาทิ รถจักรยาน เครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก ขลุ่ยผิวไม้ไผ่ กล้องถ่ายรูปยี่ห้อฟูจิ และนิคอล เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Apple เป็นต้น 

มีหนี้สิน 69,438 บาท เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 5,000 บาท มียอดหนี้คงเหลือ 31,438 บาท หนี้กลุ่มสตรีออมทรัพย์บ้านแม่ทะลุ 40,000 บาท ทั้งยังมียอดหนี้คงเหลือ 38,000 บาท

และแจ้งมีรายได้ต่อปีรวม 180,000 บาท จากเงินเดือนผู้ชำนาญการส.ส. และมีค่าใช้จ่ายต่อปีรวม 173,000 บาท

ส่วน น.ส.สุพรรณิการ์ มีทรัพย์สินรวม 62,411 บาท เป็นเงินฝาก 12,411 บาท ยานพาหนะ 50,000 บาท มีหนี้สิน 42,111 บาท กับกองทุนเพื่อการศึกษา

ทั้งนี้ นายเลาฟั้ง ก่อนเป็น ส.ส. เคยเป็นผู้ประสานงานองค์กร ศูนย์กฎหมายสิทธิชุมชนที่ปรึกษากฎหมายมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

ขณะที่ น.ส.ทิสรัตน์ เลาหกุล ส.ส.กทม.เขต 29 แจ้งสถานะโสด มีรายได้รวม 37,664,247 บาท มีหนี้สินรวม 6,061,016 บาท จากเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 

สำหรับทรัพย์สินแบ่งเป็น เงินสด 876,000 บาท เงินฝาก 1,565,405 บาท เงินลงทุน 2,532,692 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นห้องชุด 2 หลังในเขตปทุมวัน และ บางรัก กรุงเทพฯ 9,309,000 บาท 

ทรัพย์สินอื่น 23,381,150 บาท  อาทิ ต่างหูเพชร 2 รายการ 3.5 ล้านบาท สร้อย 6 ล้านบาท ทองคำแท่ง 85 บาท 2,685,150 บาท นาฬิกา 6 เรือน 6.1 ล้านบาท กระเป๋า 20 ใบ 2,823,000 บาท

มีรายได้ต่อปีรวม 1.08 ล้านบาท จากเงินเดือน ส.ส 720,000 บาท และค่าเช่าคอนโด 360,000 บาท มีรายจ่ายต่อปี รวม 1,211,400 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าผ่อนคอนโด เงินกองทุน ส.ส.