เปิดทรัพย์สิน “จาตุรนต์” รวย 107 ล้าน ไร้หนี้ สักทอง 200 ต้น มูลค่า 1 ล้านบาท

03 พ.ย. 2566 | 07:21 น.

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน “จาตุรนต์ ฉายแสง” รวย 107 ล้าน ไร้หนี้ มีต้นสักทอง 200 ต้นที่เพชรบูรณ์ “ศรีโสภา” ส.ส.เชียงใหม่ มี 99 ล้าน “อนุสรณ์” มี 3 ล้าน หนี้ 1.2 ล้าน

วันนี้ (3 พ.ย. 66) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ สส. กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 66 จำนวน  90 ราย 

โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และ นางจิราภรณ์ ฉายแสง คู่สมรส ระบุมีทรัพย์สินรวม 107,931,832 บาท ไม่มีหนี้สิน 

เป็นทรัพย์สินของ นายจาตุรนต์ 29,038,968 บาท  ประกอบด้วย เงินฝาก 1,701,884 บาท ที่ดิน 12 แปลง อยู่ในพื้นที่ กทม. จ.เพชรบูรณ์ จ.สงขลา จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.อุดรธานี มูลค่า 14,987,084 บาท สิทธิและสัมปทานสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบสโมสรราชพฤกษ์ 1,200,000 บาท 

รายการทรัพย์สินอื่น 11,150,000 บาท เป็นต้นสักทอง 200 ต้น ปลูกที่ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ มูลค่า 1 ล้านบาท ปืนสั้น 1 กระบอก นาฬิกาหรู 6 เรือน 

ขณะที่ นางจิราภรณ์ มีทรัพย์สินรวม 78,892,863 บาท ประกอบด้วย เงินสด 4 แสนบาท เงินฝาก 1,038,303 บาท ที่ดิน 10 แปลง อยู่ในพื้นที่ จ.อุดรธานี จ.สงขลา จ.พังงา และ จ.ฉะเชิงเทรา มูลค่า 8,363,660 บาท

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 รายการ เป็นบ้านเดี่ยวและห้องชุด อาคารชวนาเพลส มูลค่า 27,268,120 บาท

ยานพาหนะ เป็นรถยนต์ 6 รายการ มูลค่ารวม 4,004,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 37,818,780 บาท โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ นาฬิกาหรู 9 เรือน พระเครื่อง เครื่องประดับสตรี  

ส่วน นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย แจ้งสถานภาพโสด พร้อมระบุว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 3,130,999 บาท ประกอบด้วย เงินสด 970,000 บาท เงินฝาก 239,311 บาท ที่ดิน 121,200 บาท 

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,468,800 บาท สิทธิและสัมปทาน 331,688 บาท และมีหนี้สินทั้งสิ้น 1,225,541 บาท โดยเป็นหนี้บัตรเครดิต 5 บัญชี และเป็นหนี้เงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 

ด้าน น.ส.ศรีโสภา โกฏคำลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ลูกสาวนายศรีเรศ โกฏคำลือ อดีตส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย แจ้งมีทรัพย์สินรวม99,679,499 บาท เป็นเงินฝาก 5,668,257 บาท เงินลงทุน 711,577 บาท ที่ดิน จำนวน 17 แปลง อยู่ที่ จ.เชียงใหม่ทั้งหมด มูลค่ารวม 57,302,300 บาท 

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 หลัง  20,782,442 บาท ในจำนวนนี้เป็นอาคารอยู่ที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มูลค่า 9.8ล้านบาท และภัตตาคาร ที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มูลค่า 587,328 บาท สิทธิและสัมปทาน 12,564,922 บาท ยานพาหนะ 3 คันมูลค่ารวม 2,650,000 บาท เป็นรถยนต์ 2 คัน และจักรยานยนต์ 1 คัน