“บิ๊กต่อ”แบ่งงาน“รองผบ.ตร.-จเร”คุมงาน 11 ศูนย์ปราบอาชญากรรมพิเศษ

31 ต.ค. 2566 | 04:35 น.

“บิ๊กต่อ”แบ่งงาน รองผบ.ตร.-จเรตำรวจ คุม 11 ศูนย์ปราบอาชญากรรมพิเศษ “รองรอย”ปราบฟอกเงิน “บิ๊กโจ๊ก”ปราบค้ามนุษย์ “รองต่าย” ปราบยาเสพติด ด้าน “รองธนา” ปราบหนี้นอกระบบ “ไกรบุญ”ปราบน้ำมันเถื่อน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีคำสั่ง ตร.ที่ 600/2566 ลงวันที่ 28 ต.ค. มอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในงานศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษและศูนย์ปฎิบัติการ ตร. โดยมอบหมายให้ พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช รรท. รอง ผบ.ตร. เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) โดยมี พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง จตช. เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปทส.ตร.) โดยมี พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์, ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.) โดยมี พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์

พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ รรท. รอง ผบ.ตร. เป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปน.ตร.) โดยมี พล.ต.ท.อัครเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์, ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศตปค.ตร.) โดยมี พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปชก.ตร.) โดยมี พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์

พล.ต.อ.รอย อิงค์ไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. เป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร.) โดยมี พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รรท. ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์, ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) โดยมี พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เป็นผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) โดยมี พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รรท. ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง รรท. จตช. เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปนม.ตร.) โดยมี พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์, ศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศบตอ.ตร.) โดยมี พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รรท. ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์