svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"นฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ผงาด"ผู้แทนการค้า"

04 ตุลาคม 2566

หลัง"นฤมล ภิญโญสินวัฒน์"ลาออกจากทุกตำแหน่งในพรรค พปชร.ล่าสุดได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายก ทำหน้าที่ ผู้แทนการค้าไทย

ที่ประชุมครม. เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2566 มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 255/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ.2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

นายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.2566 เป็นต้นไป
 

    ก่อนได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกฯทำหน้าที่ ผู้แทนการค้า "นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ " ได้ลาออกจากสมาชิก และเหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดยยื่นหนังสือลาออกถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 แจ้งเหตุผลการลาออกว่า ได้รับผิดชอบหน้าที่ตามกฎหมายในตำแหน่งเหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

     "นฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ผงาด"ผู้แทนการค้า"

สำหรับประวัติ "นฤมล ภิญโญสินวัฒน์"หรือ  "อาจารย์แหม่ม" เกิด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2516 จบการศึกษา ปริญญาตรีสถิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยจอร์เจีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกด้านการเงินจาก วอร์ตัน โรงเรียนธุรกิจชื่อดังแห่งมหาวิทยาลัย
เพนซิลเวเนีย

ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง “อาจารย์แหม่ม” สอนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า  และลาออกจากราชการ ตามคำชวนของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  เพื่อสมัครสส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 5

หลังจากตั้งรัฐบาล “ประยุทธ์” อาจารย์แหม่ม ได้รับแต่งตั้งให้นั่งตำแหน่งโฆษกรัฐบาล  ต่อมามีกระแสในช่วงที่จะมีการปรับครม."ประยุทธ์ 2/2"ว่า อาจจะได้ขึ้นเป็นรมช.คลัง แต่สุดท้ายพลิกมานั่งเป็นรมช.แรงงาน 
 

ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม  2566 “นฤมล” สละสิทธิ เสนอชื่อเป็นสส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ  เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทางการเมืองเข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับต้นๆ  โดยรับตำแหน่งเป็นเหรัญญิกพรรค  

กระทั่งลาออกจากทุกตำแหน่งในพรรคพลังประชารัฐ เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้า ได้อย่างเต็มที่