svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ศาลรธน.สั่งผู้เกี่ยวข้อง ส่งหลักฐานเพิ่ม ปม"พิธา"ชูแก้ ม.112 หาเสียง

04 ตุลาคม 2566

ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งหลักฐานเพิ่มเติมภายใน15 วัน หลังอดีตทนายความพระพุทธะอิสระยื่นฟ้อง ปมพิธา-พรรคก้าวไกล เสนอแก้ ม.112 หาเสียง

วันที่ 4 ต.ค.2566 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความพระพุทธะอิสระ ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราใช่ไหมมาตรา 49 ว่าการกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่ 1 และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่ 2

ที่เสนอร่างพ.ร.บแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่..) พ.ศ..เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ 


ทั้งนี้ ผู้ถูกร้องทั้งสองเพิ่งยื่นคำชี้แจงเมื่อวันที่ 26 ก.ย 66 ตามที่ผู้ถูกร้องทั้งสองขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่ 2  ศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับหนังสือ

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล