ในอุ้งมือ”แพทย์-อธิบดี-รมต." ทักษิณต้องติดคุกหรือไม่?

05 ก.ย. 2566 | 03:01 น.

"ปริญญา"จี้ แพทย์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ รมว.ยุติธรรม แถลงข่าวต่อสาธารณอย่างเป็นทางการ เหตุ"ทักษิณ"ต้องนอนรพ.ตำรวจ จนพ้นโทษ


วันนี้ (5 ก.ย.66 ) ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่าน "Prinya Thaewanarumitkul" หัวข้อ ทักษิณต้อง #ติดคุกจริงๆ หรือไม่ จะอยู่นอกเรือนจำไปเรื่อยๆ จนเวลาครบ 1 ปีได้หรือไม่?โดยข้อความสรุป ดังนี้

นายทักษิณ ชินวัตร
ทักษิณต้องติดคุกหรือไม่?
ทักษิณต้อง #ติดคุกจริงๆ หรือไม่
ตามที่คุณทักษิณ ชินวัตรได้รับการพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุกจาก 8 ปี เหลือ 1 ปีนั้น มีคำถามว่าคุณทักษิณ ซึ่งขณะนี้ได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ จะอยู่นอกเรือนจำไปเรื่อยๆ จนเวลาครบ 1 ปีได้หรือไม่?

คำตอบของเรื่องนี้อยู่ที่ #กฎกระทรวงยุติธรรม เรื่อง #การส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ.2563 ซึ่งลงนามโดยคุณสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นครับ
หลักเกณฑ์โดยสรุปคือ ถ้าผู้ต้องขังมีอาการป่วยโดยสถานรักษาพยาบาลของเรือนจำไม่สามารถรักษาได้ #ผู้บังคับบัญชาเรือนจำ มีอำนาจอนุญาตให้ #ส่งตัวไปรับการรักษานอกเรือนจำได้ และถ้าจำเป็นจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็ได้

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อย่างไรก็ตามหากการรักษานอกเรือนจำมี #ระยะเวลานาน กฎกระทรวงข้อ 7 (ภาพประกอบที่สอง) กำหนดว่า หากเกิน 30 วัน นอกจากต้องมีความเห็นจากแพทย์ผู้ทำการรักษา และ #ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ หากเกิน 60 วัน นอกจากอธิบดีต้องให้ความเห็นชอบแล้ว #ต้องรายงานให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมทราบ และหากเกิน 120 วัน #ต้องรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทราบ 

ถามว่าเกิน 120 วันจะเป็นอย่างไร? คำตอบคือ #กฎกระทรวงฉบับนี้เขียนไว้เพียงแค่นั้น หมายความว่าจะเกิน 120 วันหรือ 4 เดือน ไปถึง 6 เดือน หรือ 1 ปี ก็ได้ แต่ต้องเป็นความเห็นของแพทย์ #ว่าอาการป่วยยังจำเป็นต้องได้รับการรักษานอกเรือนจำ และ #ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี และแจ้งปลัดกระทรวงกรณีเกิน 60 วัน และแจ้งรัฐมนตรีกรณีเกิน 120 วัน

โดยสรุปคือตราบใดที่คุณทักษิณยังป่วยถึงขนาดโรงพยาบาลของเรือนจำยังรักษาไม่ได้ #ก็ยังรักษาตัวข้างนอกได้ แต่ถ้า #หายแล้วก็ต้องกลับมาต้องขังในเรือนจำ ซึ่งขึ้นอยู่กับ #ความเห็นแพทย์ และการให้ความเห็นชอบของอธิบดีในกรณีเกิน 30 วันดังที่ได้กล่าวไปครับ

ความจริงแล้วเป็นเรื่องถูกต้องที่ผู้ต้องขังที่ป่วยควรสามารถไปรับการรักษาพยาบาลนอกเรือนจำได้ถ้าโรงพยาบาลของเรือนจำรักษาไม่ได้หรือไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รักษาได้

แต่เนื่องจากกรณีนี้อาจจะมีคำถามและข้อสงสัยกันมาก ว่าป่วยถึงขนาดต้องรักษานอกเรือนจำจริง หรือเป็นเรื่องของ “ดีล” หรือไม่ ดังนั้น หากครบ 30 วันแล้ว (ซึ่งจะครบ 30 วันในวันที่ 21 กันยายน) แพทย์ผู้ทำการรักษาเห็นว่ายังต้องรับการรักษานอกเรือนจำต่อไป อธิบดีกรมราชทัณฑ์ซึ่งจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบก็ควรต้องมีการ #แถลงต่อสาธารณชน และตอบคำถาม #เพื่อไม่ให้สังคมสงสัย ว่าเป็นเรื่องอภิสิทธิ์ หรือการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ผู้คนรู้สึกกัน แล้วหากจะต้องรักษาเกิน 60 วัน ปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ต้องแถลง และหากจะเกิน 120 วันรัฐมนตรีก็ต้องเป็นผู้แถลง

เรื่องนี้ต้องทำให้เป็นการปฏิบัติที่โปร่งใสและเสมอภาค ผู้ต้องขังไม่ว่าใครจะยากดีมีหรือจน หากป่วยแล้วโรงพยาบาลราชทัณฑ์รักษาไม่ได้ก็พึงได้สิทธิและโอกาสในการออกมารักษาตัวนอกเรือนจำเช่นเดียวกัน และอยู่ภายใต้หลักว่าถ้าหายป่วยแล้วก็ต้องกลับไปเข้าเรือนจำ หากไม่ทำดังที่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่และกระทบรัฐบาลแน่นอนครับ

ในอุ้งมือ”แพทย์-อธิบดี-รมต.\" ทักษิณต้องติดคุกหรือไม่? ในอุ้งมือ”แพทย์-อธิบดี-รมต.\" ทักษิณต้องติดคุกหรือไม่?