มาแล้ว! “ศรีสุวรรณ” ร้องปปช.เอาผิด “ปดิพัทธ์” ก้าวไกล โพสต์ภาพคราฟต์เบียร์

16 ส.ค. 2566 | 05:59 น.

"ศรีสุวรรณ จรรยา" ยื่นคำร้องปปช. เอาผิดจริยธรรม “ปดิพัทธ์ สันติภาดา” สส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 หลังจากโพสต์ภาพคราฟต์เบียร์ อ้างเป็นการเชียร์เบียร์ ส่อผิดกฏหมาย-จริยธรรม

วันนี้(16 ส.ค.66) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิด นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกลและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 หลังจากที่ปรากฎเป็นการทั่วไปว่าได้โพสต์ภาพและข้อความและคลิปวิดีโอลงสื่อโซเชียลออนไลน์หลายประเภท เพื่อเชียร์คราฟต์เบียร์ยี่ห้อหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก อันเข้าข่ายเป็นการโฆษณา ต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้อยแรง

มาแล้ว! “ศรีสุวรรณ” ร้องปปช.เอาผิด “ปดิพัทธ์” ก้าวไกล โพสต์ภาพคราฟต์เบียร์

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 มาตรา 32 บัญญัติไว้ชัดเจนว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือทางอ้อม”

บทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าว กำหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 43 สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา 32 คือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่ เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากต้องระวางโทษแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง อีกทั้งยังฝ่าฝืนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ 2563 อีกด้วย

เรื่องนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญ ม.234(1) ประกอบพรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 ในการไต่สวนและมีความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมฯ 2561 ว่าการกระทำของนายปดิพัทธ์ สันติภาดา เข้าข่ายการฝ่าฝืน พรบ.ว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 ประกอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯข้างต้นหรือไม่ หากวินิจฉัยว่าเข้าข่ายก็จะต้องส่งเรื่องให้อัยการฟ้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิพากษาลงโทษตามครรลองของกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานจริยธรรมฯอย่างร้ายแรงที่นายปดิพัทธ์ อาจฝ่าฝืนมีหลายข้อ อาทิ ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 17 และข้อ 21 ประกอบข้อ 27 ที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการไม่ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน การก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

การกระทำของนายปดิพัทธ์อาจทำให้เยาวชนของชาติจำนวนมาก โดยเฉพาะ FC ของพรรคก้าวไกลที่ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน อาจจะมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบนายปดิพัทธ์ซึ่งเป็นผู้นำของพรรคคนหนึ่งก็ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายต่ออนาคตของชาติ องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงต้องนำความมาร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามครรลองของกฎหมายต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด