เปิดเซฟ "รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา" อดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ อู้ฟู่ 70 ล้านบาท

17 ก.ค. 2566 | 09:01 น.

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินฯ "รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา" พ้นตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานฯ รวย 70 ล้านบาท มีหนี้สิน 7,930,920 บาท

วันที่ 17 ก.ค. 2566  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเจ้าหน้าที่รัฐกรณีพ้นจากตำแหน่ง    นายรัชฎา  สุริยกุล  ณ อยุธยา กรณีพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช   เมื่อวันที่ 3 ก.พ.66 ได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 70,652,584.24 บาท  

พร้อมระบุ มีหนี้สิน 7,930,920 บาท    เป็นหนี้ของนายรัชฎา    เป็นเงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงินและเงินยืมจากพี่ชายรวม 5 ล้านบาท   โดยกู้ยืมเมื่อเดือนธ.ค. 64 จำนวน 2 ล้านบาทและเดือนส.ค. 65 จำนวน 3 ล้านบาท และยังเป็นหนี้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้จากสถาบันการเงินด้วย 

นายรัชฎา  มีทรัพย์สินส่วนตัวรวม 49,767,685.09 บาท เป็นเงินสด  ระบุว่าอยู่ที่ ป.ป.ช.  จำนวน 2,550,000 บาท  แบ่งเป็นเงินที่ ป.ป.ช.ยึดไปตรวจสอบ  2,150,000 บาท  และเงินประกันตัว 400,000 บาท   มีเงินฝาก 22,020,793.92 บาท  เงินลงทุน 4,994,891.17 บาท   ที่ดิน 5,022,000 บาท   โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 7,780,000 บาท    สิทธิสัมปทาน 5,900,000 บาท

นายรัชฎา  สุริยกุล  ณ อยุธยา อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ส่วนรายการทรัพย์สินอื่นแจ้งมีมูลค่ารวม 300,000 บาท    ประกอบด้วย พระเนื้อโลหะขอบทอง   พระเครื่องรางงาแกะขอบทอง   องค์ละ 25,000 บาท   พระเครื่องขอบทอง 5 องค์มูลค่า 200,000 บาท    และปืนออโตเมติก .380 จำนวน 1 กระบอกมูลค่า 50,000 บาท 
 

นายรัชฎา    ยังได้แจ้งรายได้ต่อปี    มีรายได้ 6,961,200 บาท    มาจากเงินเดือน 921,600 บาท   เงินประจำตำแหน่ง 174,000 บาท   เงินค่าตอบแทน 174,000 บาท   เงินค่ารถประจำตำแหน่ง 381,600 บาท   เบี้ยประชุม 50,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 60,000 บาท   ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผลจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 700,000 บาท    ขายสร้อยทอง 2 ล้านบาท   รายได้จากเงินทำบุญศพมารดาเมื่อปี 2564  จำนวน  2 ล้านบาท   และเงินทำบุญครบรอบ 1 ปี   เมื่อปี 2565 จำนวน 500,000 บาท    

ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนตัวปีละ 240,000 บาท    ค่าผ่อนบ้าน 973,440 บาท    และจ่ายค่าประกันชีวิต 500,000 บาท    ค่าเล่าเรียนบุตร  120,000 บาท    ค่าท่องเที่ยว 100,000 บาท    และเงินบริจาค 10,000 บาท    ทำให้มียอดรวมรายจ่ายต่อปี 1,943,449 บาท    และแจ้งข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา   แจ้งมีเงินได้พึงประเมินจำนวน  1,238,400 บาท

ทั้งนี้นายรัชฎา พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานฯ เนื่องจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหลังตำรวจและป.ป.ช.บุกเข้าจับกุมตัวที่ห้องทำงานเมื่อปลายปี 65 และถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินเพื่อโยกย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่