"ชลน่าน"เสนอชื่อ "พิธา"นายกฯ มีสมาชิกรับรอง 302 คน

13 ก.ค. 2566 | 03:27 น.

เริ่มแล้วประชุมรัฐสภา "วันนอร์" ให้อภิปรายจบก่อน 5 โมงเย็น "หมอชลน่าน" เสนอชื่อ "พิธา"เป็นนายกฯ มีสมาชิกรับรอง 302 คน ไร้พรรคอื่นชงชื่อแข่ง

วันที่ 13 ก.ค.66 การประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ซึ่งมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม โดยก่อนการประชุมนายวันมูหะมัดนอร์ แจ้งให้ทราบถึงเวลาของแต่ละฝ่ายที่จะใช้สำหรับการอภิปราย ว่าฝ่ายวุฒิสภา (ส.ว.) จะได้เวลา 2 ชั่วโมง

ส่วนฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จะได้เวลา 4 ชั่วโมง โดยเป็นของพรรคการเมือง 8 พรรคที่จะตั้งรัฐบาล 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ควรยุติการอภิปรายก่อนเวลา 17.00 น.

นอกจากนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ ยังได้ชี้แจงขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ว่า เมื่อมี ส.ส.เสนอชื่อบุคคลนายกฯ แล้วนั้น ส.ส.ต้องรับรองบุคคลนั้น 50 คน โดยการเสียบบัตรแสดงตน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จำนวนสมาชิกรัฐสภามี 749 เสียง เนื่องจากมีส.ว.ลาออก 1 คน ดังนั้น จำนวนเสียงโหวตนายกรัฐมนตรี ต้องได้ 376 เสียง

จากนั้นเวลา 09.59 น. ที่ประชุมเข้าสู่วาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ 

การประชุมรัฐสภา

โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) เสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ นายวันมูหะนอร์แจ้งว่ามี ส.ส.รับรองชื่อนายพิธาจำนวน 302 คน
 

หลังจากที่ นายวันมูหะมัดนอร์  เปิดให้แสดงตนมีส.ส.ที่แสดงตนด้วยวาจาเป็นจำนวนมาก ประธานรัฐสภา จึงให้แสดงตนใหม่อีกครั้งเพื่อรับรองการเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้แสดงตนรับรองทั้งสิ้น 302 คน ถือว่า มีเสียงรับรองครบ ก่อนเปิดให้ที่ประชุมได้อภิปราย