svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“พิธา” ปิดปากปมถือหุ้นสื่อ ปัดเลขาพรรคก้าวไกล อธิบายไปแล้ว

05 มิถุนายน 2566

ปมถือหุ้นสื่อ ล่าสุด “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล ปิดปากเงียบ หลังมีกระแสขายหุ้น ITV จำนวน 42,000 หุ้น ออกไปแล้วเมื่อช่วงปลายเดือน พ.ค. 2566 รับ เลขาธิการพรรคก้าวไกล ได้อธิบายเรื่องนี้ไปแล้ว

ประเด็นร้อนการถือหุ้นสื่อของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล หลังจากมีรายงานข่าวออกมาว่า นายพิธา ได้ขายหุ้น ITV จำนวน 42,000 หุ้น ออกไปแล้วเมื่อช่วงปลายเดือน พ.ค. 2566

ล่าสุด เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (5 มิถุนายน 2566) ที่พรรคก้าวไกล นายพิธา ได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงกระแสข่าวขายหุ้นไอทีวี 42,000 หุ้นแล้ว เป็นความจริงหรือไม่

ทั้งนี้ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้ระบุถึงกรณีดังกล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า ขณะนี้ นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ได้อธิบายเรื่องนี้ไปแล้ว จากนั้นจึงขึ้นรถออกจากพรรคไปทันที

สำหรับกรณีการถือหุ้นสื่อของนายพิธา นั้น ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวของ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า จะไปยื่นหนังสือต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. เพื่อแสดงหลักฐานบางส่วนจากคำพิพากษาศาลปกครองกลางที่อาจทำให้เห็นได้ว่า

คำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานกับไอทีวี โดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และศาลปกครองกลาง เห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย โดยจะขอให้ กกต. ตรวจสอบว่า สัญญาเข้าร่วมงาน ยังควรถือว่ามีผลอยู่หรือไม่

“จะขอให้ กกต. ตรวจสอบอีกว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ขายหุ้น ITV ออกไปแล้วจริงหรือไม่ หลังมีรายงานว่า นายพิธา ได้ขายหุ้น ITV จำนวน 42,000 หุ้น ออกไปแล้วเมื่อช่วงปลายเดือน พ.ค. 2566 ด้วย”