svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พรรคชาติไทยพัฒนา ยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์กว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ

24 มีนาคม 2566

พรรคชาติไทยพัฒนา เล็งยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์กว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ เป็นสถาบันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมตั้งแต่ฐานราก หวังแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

 

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วย นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ทีมเศรษฐกิจพรรคชาติไทยพัฒนา เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “กฎหมายที่จำเป็นต่อการบริหารงานสหกรณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ภายในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566  ที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี

 

.นายวราวุธ กล่าวว่า พี่น้องสมาชิกสหกรณ์กว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศ รวมถึงสหกรณ์ทั่วไป คือ พลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมและประเทศไทย และเป็นโอกาสที่ดี ที่พรรคชาติไทยพัฒนา ได้มารับฟังปัญหาและข้อเสนอต่าง ๆ พร้อมยืนยันว่าพรรคจะนำแนวทางการทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ มาใช้ในการทำงานและพัฒนาประเทศ ตามแนวทางของพรรค คือ “รับฟัง ทำจริง”

. วราวุธ ศิลปอาชา

นายชาติชาย กล่าวว่า ประเทศไทยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 ประเภท มากกว่า 6,000 แห่ง มีสมาชิกกว่า 10 ล้านคน แนวทางการทำงานของสหกรณ์ สามารถนำมาทำเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ เพราะ สมาชิกของสหกรณ์ ก็คือประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เข้าใจความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

“สหกรณ์ถือเป็นสถาบันที่เก่าแก่ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2458 หรือ 107 ปีที่แล้ว มีความหยั่งรากลึก และเป็นสถาบันที่มีเงินกองทุนมากกว่า 3.3 ล้านล้านบาท ดังนั้นเราจะมีเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่าง ๆ ที่จะเกิดผลตอบแทนให้กับประเทศไทย สังคมไทย และสมาชิกสหกรณ์ ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ” นายชาติชาย กล่าว

นายชาติชาย กล่าวด้วยว่า แนวทางที่จะนำเสนอให้พรรคชาติไทยพัฒนา คือการนำสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกมิติ ไม่ใช่แค่เรื่องการเกษตร การออมทรัพย์ การค้า หรือการประมง แต่สหกรณ์เป็นสถาบันที่มีความรู้ และสามารถเข้าไปร่วมทุน หรือช่วยดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนได้ทุกกลุ่ม

โดยยกตัวอย่างการท่องเที่ยวในท้องถิ่น สหกรณ์ก็สามารถเข้าไปดูแลได้ แนวทางดังกล่าวจะทำให้สหกรณ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศสามารถเข้าไปดูแล และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้ถึงฐานรากของสังคมไทย