svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อินไซต์ครม. ตั้ง “อนุชา” นั่งเก้าอี้รักษาการ รมว.อุตสาหกรรม

21 มีนาคม 2566

อินไซต์ ครม. ตั้ง ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี 2 กระทรวง หลัง สมศักดิ์ - สุริยะ ลาออก โดยแต่งตั้งให้ รองนายกฯ วิษณุ นั่งรมว.ยุติธรรม และ อนุชา นั่งรมว.อุตสาหกรรมแทน

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีการหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีที่ว่างลง 2 กระทรวง คือ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม หลังจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งในที่ประชุม ครม.วันนี้ว่า ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องการตั้งผู้รักษาการแทนรัฐมนตรีที่ลาออกแล้ว โดยได้ข้อสรุปว่า รองนายกฯ วิษณุ จะไปรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ส่วนนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะไปรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ขณะที่ นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในลำดับที่ 2

ก่อนหน้านี้ที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จำนวน 2 ราย ตามลำดับ โดยลำดับแรก คือ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และ นายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นลำดับที่ 2

ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น หลังจากนายสมศักดิ์ ลาออกจากตำแหน่งไปนั้น ตามขั้นตอนกำหนดให้ นายธนกร ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 2 ขึ้นไปนั่งในรักษาการแทน แต่สุดท้าย ครม.เลือกที่จะตั้งนายอนุชา มานั่งรักษาการ

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม แจ้งด้วยว่า ก่อนหน้าที่ครม.จะให้ นายอนุชา มานั่งรักษาการแทนนั้น นายธนกร ได้เตรียมเดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่รักษาการรมว.อุตสาหกรรม ในวันที่ 24 มีนาคม นี้ หลังจากนายสมศักดิ์ ได้ลาออกจากรมว.ยุติธรรม แต่ครม.กลับแต่งตั้ง นายอนุชา มาอย่างกะทันหัน และล่าสุดมีรายงานว่า ในวันที่ 22 มีนาคม นี้ นายอนุชา ยังได้วางกำหนดที่จะเดินทางเข้ากระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกด้วย