โหลดเลย!แอปฯ “ทางรัฐ” ช่วยวางแผนการเงิน

07 ม.ค. 2566 | 02:53 น.

โฆษกรัฐบาล ชวนคนไทยหลดแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” ผู้ช่วยวางแผนการเงินและการออม พร้อมรวม 81 บริการจากภาครัฐ แจ้งเตือนวันต่อภาษีรถยนต์ จ่ายค่าใบสั่งจราจร หางาน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดให้ “การออมเป็นวาระแห่งชาติ” เพื่อสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตแก่ประชาชนทุกคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความตื่นตัวและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว

 

ประกอบกับเป้าหมายการเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ต้องการอำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพบริการภาครัฐแก่ประชาชน รัฐบาลจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ" ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวางแผนทางการเงิน ครอบคลุม 3 บริการออมเงิน คือ

 

1. บริการกองทุนออมแห่งชาติ สามารถเช็กสิทธิ สมัครสมาชิก ส่งเงินออมสะสม

2. บริการ ประกันสังคม สามารถสมัครลงทะเบียนมาตร 40 และตรวจสอบเงินสำหรับมาตรา 33 หรือ 39 ที่สะสมไว้

3. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สามารถแสดงข้อมูลเงินสะสมและเงินสมทบของข้าราชการ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

มากไปกว่านั้น ยังมีอีก 4 บริการ สำหรับการเช็กสถานะทางการเงิน คือ

1. เช็กเงินสะสมชราภาพ

2. ตรวจสอบเครดิตบูโร

3. เช็กภาระทางการเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

4. เช็กเบี้ยต่างๆ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

 

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” เพื่อความสะดวกในการวางแผนการเงินและการออม ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการสร้างวินัยทางการเงิน และมากไปกว่านั้น แอปฯนี้ ยังให้บริการอื่นๆจากภาครัฐ รวมทั้งหมด 81 บริการ

 

อาทิ แจ้งเตือนวันต่อภาษีรถยนต์ เช็คราคาประเมินที่ดิน ตรวจสอบข้อมูลพิกัดแปลงที่ดิน จ่ายค่าใบสั่งจราจร ยื่นขอใบอนุญาตธุรกิจ หางาน ทั้งนี้มีจำนวนการใช้บริการกว่า 3.4 ล้านครั้งแล้ว