svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“จุรินทร์"ผลักดันเปลี่ยนผู้ด้อยโอกาสเป็น“ผู้ได้โอกาส”

15 ธันวาคม 2565

“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์”รองนายกรฐมนตรี มอบรางวัลงานมหกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 เปลี่ยนผู้ด้อยโอกาสเป็นผู้ได้โอกาส

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานมอบรางวัล Friendly design Awards 2565 และกล่าวให้โอวาท ในงาน Thailandly Friendly Design Expo 2022 : งานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 พร้อมด้วยนายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชน ที่ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค


โดยภายในงานมีตัวแทนกลุ่มและองค์กรต่างๆ ร่วม 200 องค์กร มารอรับนายจุรินทร์ อย่างหนาแน่น ซึ่งต่างดีใจที่ได้พบกับ นายจุรินทร์ ที่เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุแห่งชาติ ที่ขับเคลื่อนและส่งเสริมช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุเสมอมา


นายจุรินทร์ กล่าวว่า ที่ต้องให้ความสำคัญกับอารยสถาปัตย์ เพราะในประเทศไทย จำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการเพิ่มสูงขึ้น ผู้สูงอายุ 13 ล้านคน เกือบละร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ผู้พิการ 2.1 ล้านคน คิดเป็น 3% ของประชากรทั้งประเทศ นอกจากนั้นยังมีเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยพักฟื้นสุขภาพ ล้วนต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรียกว่า “อารยสถาปัตย์” ด้วยกันทั้งสิ้น  
 

สำหรับนโยบายรัฐบาล รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องอารยสถาปัตย์มาโดยต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นเรื่องการปรับปรุงสถานที่ราชการ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถานหลายแห่ง เริ่มดำเนินการที่รองรับคนที่จำเป็นต้องใช้อารยสถาปัตย์ 

 

สำหรับตนในรัฐบาลนี้ ในฐานะที่รับผิดชอบทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือทั้งภาคราชการ ภาครัฐและเอกชนในรูปแบบที่ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP) เพื่อให้เกิดการสร้างงาน คุ้มครองสิทธิ์และอารยสถาปัตย์ให้ผู้พิการ รวมทั้งผู้สูงวัย  


สิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมสำหรับผู้พิการในช่วงที่ตนรับผิดชอบดูแลเบี้ยผู้พิการจากเดิม 800 บาท ตอนนี้ปรับเป็น 1,000 บาท เริ่มได้ 1.3 ล้านคน สำหรับผู้พิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่สามารถเดินหน้าจัดเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,000 บาทถ้วนหน้าได้ ขาดอีก 800,000 คน ที่เป็นเป้าหมาย ที่เราจะต้องเดินไปให้ถึงต่อไป 


เมื่องบประมาณเอื้ออำนวยให้สามารถดำเนินการได้ และเราให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ด้วยงบประมาณที่มีจำกัด สะท้อนให้เห็นว่า สังคมนี้เอื้ออาทรและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ 

 

“ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันสร้างสรรค์จัดงาน FD Expo ขึ้นใหม่ครั้ง เพื่อเป็นพลังสำคัญกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของอารยสถาปัตย์ การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยรวม ทำให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป และเพื่อเปลี่ยนผู้ด้อยโอกาสเป็นผู้ได้โอกาสต่อไปในอนาคต” รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ระบุ