svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"ต่อพงษ์”นำทัพไทยสร้างไทยลุยบุรีรัมย์ ตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด 

09 ธันวาคม 2565

"ต่อพงษ์ ไชยสาส์น" นำทัพไทยสร้างไทยลุยบุรีรัมย์ ตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ประกาศชวนพี่น้อง ร่วมเป็นเครือข่ายบำนาญประชาชนสามพันบาท ระบุได้เห็นเป็นรูปธรรมแน่ หลังร่างกฎหมายเข้าสู่สภาแล้ว 

 

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เป็นประธานการประชุมสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย เพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 6 รวมถึงได้มีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือ งซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้อง  

                           "ต่อพงษ์”นำทัพไทยสร้างไทยลุยบุรีรัมย์ ตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด 
นายต่อพงษ์ ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการทำงานของพรรค อุดมการณ์ของพรรคไทยสร้างไทย รวมถึงเป้าหมายในการผลักดันนโยบายให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตามหลักการปลดปล่อย (Liberate) และเพิ่มพลัง (Empower) คนตัวเล็ก และพร้อมเป็นทางเลือกใหม่ก้าวข้ามความขัดแย้ง ที่ยาวนานมาถึง 16 ปี เลือกฝั่งหนึ่งก็ติดหล่ม เลือกอีกฝั่งก็ติดล็อค พรรคไทยสร้างไทย ขออาสาเป็นทางเลือกใหม่เป็นทางรอดของประเทศ 


โดยพรรคมีนโยบายในการดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดจนแก่ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ นโยบาย 30 บาทสุขภาพดีถ้วนหน้า ซึ่งเป็นการยกระดับการรักษาและการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างมีคุณภาพ

                        "ต่อพงษ์”นำทัพไทยสร้างไทยลุยบุรีรัมย์ ตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด 

ยังรวมไปถึงกองทุนเครดิตประชาชนเพื่อคนตัวเล็ก หรือกองทุนคนตัวเล็ก ที่เป็นการปลดหนี้นอกระบบให้พี่น้องสามารถตั้งตัวได้ กู้ได้ตั้งแต่ 5,000 บาท จนถึง 50,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ติดเครดิตบูโร  


 

 

ส่วนนโยบายที่สำคัญของพรรค อย่างบำนาญประชาชน ก็เป็นนโยบายที่พรรคไทยสร้างไทย ได้ขับเคลื่อนและนำเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้ว จึงขอให้พี่น้องช่วยร่วมกันลงชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว 

                   "ต่อพงษ์”นำทัพไทยสร้างไทยลุยบุรีรัมย์ ตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด 
รวมถึงร่วมเป็นเครือข่ายบำนาญประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมแล้วเกือบ 2 ล้านคน โดยตั้งเป้าไว้ว่าก่อนการเลือกตั้งจะมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน เพื่อผลักดันบำนาญประชาชน 3,000 บาทของพรรคไทยสร้างไทยให้สำเร็จ 

                             "ต่อพงษ์”นำทัพไทยสร้างไทยลุยบุรีรัมย์ ตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด