เปิดประวัติ ผู้ว่าฯหญิงมุสลิมคนแรกของ จ.ปัตตานี "พาตีเมาะ สะดียามู"

15 พ.ย. 2565 | 20:00 น.

เปิดประวัติ "พาตีเมาะ สะดียามู" อดีตรองผู้ว่าฯ พัทลุง และ รองผู้ว่าฯ นราธิวาส ก่อนก้าวสู่ตำแหน่ง ผู้ว่าฯ หญิงมุสลิมคนแรก จ.ปัตตานี  

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลาโหม เป็นประธานการประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเกือบ 40 ตำแหน่ง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 26 จังหวัด และผู้ตรวจราชการอีก 11 ตำแหน่งนั้น

 

จากการตรวจสอบการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในครั้งนี้นั้น นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นับเป็นผู้ว่าฯ หญิงมุสลิมคนแรกของไทย    

 

ประวัติ นางพาตีเมาะ สะดียามู 

  • เกิดเมื่อ 19 พ.ย. 2508 เป็นคนบ้านปีซัด หมู่ 1 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 

 

การศึกษา

  • จบประถมศึกษา ที่ โรงเรียนวัดลำใหม่
  • จบมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ ร.ร.พัฒนาวิทยา จ.ยะลา 
  • จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ ร.ร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
  • จบปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.) 
  • จบปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาสังคม) สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน

รับราชการครั้งแรกเมื่อปี 2536 ในสังกัด กระทรวงมหาดไทย จนถึงปัจจุบัน เคยดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (สป.มท.) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง อดีต ผอ.สำนักบริหารกลาง ศอ.บต.

 

ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นสตรีมุสลิมคนแรกของไทยที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย จากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ล่าสุดปี 2565 ที่ประชุม ครม.อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 

นางพาตีเมาะ เคยให้สัมภาษณ์ว่า ขณะดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า กว่าจะมาถึงวันนี้ต้องมีความพยายามกับความอดทน ความมุ่งมั่น และความตั้งใจ เนื่องจากเป็นเด็กบ้านนอก และเป็นผู้หญิงมุสลีมะห์อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้ชีวิตมาในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมมาโดยตลอด 

 

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่าฯ จ.พัทลุง ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งหลายฝ่ายมองว่า อาจจะถูกกลั่นแกล้งนั้น แต่เธอกลับมองเป็นพลังบวก เห็นว่า การได้อยู่นอกพื้นที่ คือ โอกาส เป็นความท้าทาย บทพิสูจน์ที่เห็นเด่นชัดจากความทุ่มเทในการทำงานอย่างหนัก เธอได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่และคนพัทลุงต่างชื่นชมในการทำงาน ความผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้เป็นของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนที่เธอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ทำได้