svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ถึงมือศาลปกครองสูงสุด“ศรีสุวรรณ”ฟ้องเพิกถอนก.ม.ต่างชาติซื้อที่ดินในไทย

03 พฤศจิกายน 2565

"ศรีสุวรรณ"ฟ้องศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนร่างก.ม.ต่างชาติซื้อที่ดินในไทย ชี้ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นมติอัปยศ ยกทฤษฎีกบต้ม กว่าจะรู้ว่าทำประเทศเสียหายก็สายเสียแล้ว

วันนี้ (3 พ.ย.65) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นฟ้องคณะรัฐมนตรีต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพิกถอนกฎหรือคำสั่ง หรือ สั่งห้ามการนำร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยพ.ศ..ไปใช้ และขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎ โดยสั่งชะลอ หรือ ระงับการดำเนินการใดๆ ตามกฎ หรือมติดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา


นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า มติครม.ที่เห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเมื่อวันที่ 25 ต.ค.65 ถือเป็นมติอัปยศที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาล ไร้ความสามารถที่จะแสวงหารายได้เข้าแผ่นดิน เป็นการไม่คำนึงว่าการให้ชาวต่างชาติมายึดถือครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอย่างถาวรนั้น จะกระทบกับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศในระยะยาว 

ที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน จึงเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เฉพาะกลุ่มทุนที่เป็นแลนด์ลอร์ดในขณะนี้ ที่ถือครองที่ดินไว้มากกว่า 80% นั้น ปัจจุบันคนยากจนยังต้องถูกไล่รื้อบ้านเรือน ออกจากพื้นที่ดินของรัฐ เช่นชาวริมคลอง แล้วบังคับให้ประชาชนไปเป็นหนี้ผ่านโครงการบ้านมั่นคง 

 

จึงเห็นว่าปัญหาดังกล่าว ครม.ยังขาดเงื่อนไขการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะปัญหาสังคมที่จะตามมา รวมทั้งเงื่อนไขที่กำหนดยังไม่ตอบโจทย์ข้อวิตกกังวลของประชาชนได้

“เปรียบทฤษฎีกบต้ม ที่กว่าจะรู้สึกตัวก็สายเสียแล้ว มติดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 มาตรา 77 ประกอบมาตรา 25 มาตรา 26 ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม จึงต้องมายื่นฟ้องต่อต่อศาลปกครองสูงสุดให้มีคำพิพากษาดังกล่าว” นายศรีสุวรรณ ระบุ