svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"ชวน" โชว์เป่าแซกโซโฟน เปิดประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก APPF

27 ตุลาคม 2565

"ชวน"โชว์เป่าแซกโซโฟน บทเพลงพระราชนิพนธ์ เปิดประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ผู้แทน 28 สมาชิกเข้าร่วม พร้อมวางเป้าหมายฟื้นฟูภูมิภาคหลังโควิด-19 ให้มั่งคั่ง รุ่งเรืองในภูมิภาค

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ำ วันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยนายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา, สมาชิกรัฐสภา ร่วมงานพิธีเปิดการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก(APPF) ครั้งที่ 30 โดยมีหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก 28 ประเทศ เข้าร่วม

 


          ทั้งนี้นายชวน  ฐานะประธาน APPF กล่าวเปิดการประชุม ใจความว่า ประเทศไทยภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชมรัฐสภาภาคพื้นแปซิฟิกอีกเป็นครั้งที่สอง APPF ได้มีส่วนอย่างมากในการพัฒนาความร่วมมืออย่างบังเกิดผล ความร่วมมือที่เราได้หล่อหลอมไว้ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา จะส่งเสริมความความพยายามร่วมกันของเราเพื่อนำมาซึ่งการฟื้นฟูหลังโควิด-19 ซึ่งจะนำไปสู่ความเติบโตและความมั่งคั่งรุ่งเรืองในภูมิภาค

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เปิดประชุมรัฐสภา ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก APPF

 

 "ทั้งนี้ การนำประเด็นเรื่อง รัฐสภาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลังโควิด-19 มาเป็นหัวข้อการประชุม เพราะตระหนักว่า โควิด-19 เป็นมากกว่าวิกฤติด้านสุขภาพ โรคระบาดนี้ส่งผลร้ายต่อชีวิตเกือบทุกด้าน  โดยมีผลกระทบรุนแรงต่อความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างความความมั่นคงเข้มแข็งโดยการฟื้นฟูอย่างสมดุล ยั่งยืน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลางจึงควรหาแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงดำริไว้เพื่อวัตถุประสงค์แห่งการสร้างสมดุลในชีวิต 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม " นายชวน กล่าว

 

 และหลังจากพิธีเปิด นายชวน  แถลงต่อสื่อมวลชนว่า  เป็นการประชุมเพื่อการเร่งรัดพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยคำนึงถึงการสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมีผลประโยชน์ร่วมกัน สำหรับการจัดประชุมครั้งต่อไป ที่เจ้าภาพต้องเป็นประเทศรัสเซีย แต่ได้รับหนังสือจากตัวแทนประเทศรัสเซียว่าไม่ขอรับเป็นเจ้าภาพ ดังนั้นจึงได้มีประเทศที่เสียสละในช่วงเวลากะทันหันคือประเทศฟิลิปปินส์ที่ยินดีรับเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป 
 
           

"ในการประชุมครั้งนี้มีการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาโควิด 19 และรวมถึงปัญหาอื่นๆ ซึ่งมองว่าทุกคนมีสิทธิ์เสนอประเด็นต่างๆ แต่ในวันสุดท้ายเชื่อว่าจะสรุปประเด็นที่จะทำร่วมกันได้"นายชวน กล่าว
 

จากนั้นนายชวน เป็นประธานงานเลี้ยงต้อนรับหัวหน้าคณะผู้แทน คณะผู้แทนประเทศสมาชิก APPF ประเทศผู้สังเกตการณ์ และองค์การระหว่างประเทศ   โดยมี น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

 

รวมถึงประธานคณะกรรมาธิการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สมาชิกรัฐสภา คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมในงาน

 

 โอกาสนี้ นายชวน  ร่วมการแสดงบนเวที โชว์ เป่าแซกโซโฟนบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพลงชะตาชีวิต (H.M. Blues) โดยมี นายเกียรติ สิทธีอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมขับร้อง และเป่าแซกโซโฟนเพลงลอยกระทง พร้อมทั้งเชิญชวนเแขกผู้มีเกียรติร่วมร้องเพลงลอยกระทง ทำให้บรรยากาศงานเลี้ยงเป็นไปอย่างอบอุ่น