svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รัฐบาลมั่นใจ นิคมอุตสาหกรรม"อยุธยา" พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ

19 ตุลาคม 2565

นายกฯสั่งทุกหน่วยงาน เร่งสำรวจ ประเมินสถานการณ์ วางแผนแก้ไขต่อสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อยุธยา ด้านกนอ.มั่นใจ 3 นิคมอุตสาหกรรมพร้อมรับมือ เชื่อสถานการณ์น้ำดีขึ้นตามลำดับ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ต่อข้อสั่งการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจ ประเมินสถานการณ์ วางแผนแก้ไขต่อสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 3 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า รวมถึงชุมชนรอบข้างนิคมฯนั้น

 

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน และความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำของแต่ละนิคมอุตสาหกรรม อาทิ ระบบป้องกันน้ำท่วม เช่น คันป้องกันน้ำท่วม ระบบสูบน้ำ และพื้นที่รองรับน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมที่มั่นคงเพียงพอ

 

ซึ่งให้ความเชื่อมั่นว่า ภาพรวมขณะนี้ยังสามารถรับมือและป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมได้ เชื่อมั่นสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน และความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำของแต่ละนิคมอุตสาหกรรม อาทิ ระบบป้องกันน้ำท่วม เช่น คันป้องกันน้ำท่วม ระบบสูบน้ำ และพื้นที่รองรับน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมที่มั่นคงเพียงพอ

 

ให้ความเชื่อมั่นว่า ภาพรวมขณะนี้ยังสามารถรับมือและป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมได้ เชื่อมั่นสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับ


ทั้งนี้ ปัจจุบันระดับน้ำตามจุดเฝ้าระวังต่าง ๆ เมื่อเทียบกับคันป้องกันน้ำท่วมของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมแล้ว ยังอยู่ในระดับที่ห่างพอสมควร ถือว่าปลอดภัย มวลน้ำยังอยู่ภายนอกแนวคันป้องกันชั้นนอก (ถนนทางหลวง) ยังไม่ข้ามเข้ามายังคันป้องกันน้ำท่วมของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

 

ส่วนข้อกังวลของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม หากน้ำสูงขึ้นท่วมถนนภายนอกนิคมอุตสาหกรรมที่มีระดับต่ำกว่าแนวป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม

 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาทำงานของคนงาน การขนส่งวัตถุดิบ สินค้านั้น ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันเส้นทางสัญจรในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ด้วย เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ตามแนวทางการทำงานของรัฐบาล

 

“นายกรัฐมนตรีห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจ ประเมินสถานการณ์ วางแผนแก้ไขเป็นระยะ รวมทั้งให้บูรณาการการทำงานถึงการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบการไม่ให้เดือดร้อน” นางสาวรัชดาฯ กล่าว