svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

‘สุพันธุ์ ไทยสร้างไทย’ ดัน SMEs เป็นวาระแห่งชาติ

11 ตุลาคม 2565

‘สุพันธุ์ ไทยสร้างไทย’ เปิดนโยบายพรรค ดัน SMEs เป็นวาระแห่งชาติ ชูนโยบาย ‘แก้-เพิ่ม-สร้าง’ ปลดล็อกเศรษฐกิจประเทศ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการ ด้านเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย  กล่าว ในในหัวข้อ “ถึงเวลา…ปลดล็อกเศรษฐกิจ”  เปิดนโยบายเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย  ว่า ตอนนี้ SMEs ย่ำแย่เพราะพิษโควิดและเศรษฐกิจโลก ดังนั้นหากรัฐบาลช่วยเหลือ SMEs ผลกดันให้เป็นวาระแห่งชาติ ส่งเสริมให้พวกเขากลับมาลุกขึ้นยืน

 

และหารายได้เข้าประเทศ เหมือนนักรบเศรษฐกิจอีกครั้ง เศรษฐกิจของประเทศก็จะกลับมาแข็งแรง เหมือนหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจจากการพัฒนา SMEs 

วันนี้จึงเสนอแพคเกจนโยบาย ‘แก้-เพิ่ม-สร้าง’ คือ การแก้หนี้ เพิ่มเงินในกระเป๋า และสร้างเศรษฐกิจโลกใหม่ เพื่อเป็นเครื่องมือใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

เริ่มจากปัญหาใหญ่คือ ‘การแก้หนี้และเติมทุน’ ด้วย 3 กองทุน คือ 1.กองทุนฟื้นฟูหนี้เสีย “ปลดล็อกเครดิตบูโรให้ประชาชน” ซึ่งหนี้เสียที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด-19 เมื่อช่วงต้นปีมีประมาณ 100,000 ล้านบาท แต่วันนี้เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 500,000 ล้านบาท จึงต้องเร่งปลดล็อกเครดิตบูโร แก้ปัญหาดอกเบี้ยและคืนอิสรภาพในการกู้เงิน 2. กองทุน SMEs เพื่อช่วยเหลือในการทำธุรกิจ

 

ทั้งภาคท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชน และ 3.กองทุนเครดิตประชาชนเพื่อจะแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ให้ประชาชนสามารถผ่อนชำระได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยต่ำและผ่อนชำระรายวันได้

‘เพิ่มเงินในกระเป๋า’ นายสุพันธุ์ ระบุว่าจะเน้นสิ่งที่ประเทศไทยมีจุดแข็ง พัฒนาต่อได้ ด้านแรกคือ ด้านการเกษตร และ อาหาร ที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต ระบบชลประทานที่จะต้องแก้ไข หาวัตถุดิบราคาถูก เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และมีการจับคู่เกษตรกรกับผู้รับซื้อผลผลิต การแบ่งโซนนิ่ง

 

ต่อมาคือด้านสุขภาพและวิถีชีวิต ที่จะสนับสนุนให้ไทยเป็น Medical Hub ในทุกมิติ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก การผลิตเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง สมุนไพรไทย และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความเป็น Universal Design มากขึ้น และสุดท้าย คือด้านการท่องเที่ยว ที่รัฐจะผลักดันการใช้งานแพลตฟอร์มของไทย เช่น Thai Guide หรือ ไทยเท่ ให้นักท่องเที่ยวจองที่พัก ร้านอาหาร การเดินทางได้ในราคาถูกกว่า ไม่ต้องพึ่งพาแอปของต่างชาติ รัฐโปรโมทให้ไม่ต้องเสียค่าโฆษณากับแอปพลิเคชั่นต่างชาติ 

 

‘การสร้างเศรษฐกิจโลกใหม่’ หรือ New World Economy คือการแก้ปัญหาของใหม่ๆ ของโลกในปัจจุบันด้วยวิธีการใหม่ เช่น ปัญหาความมั่นคงทางอาหารที่ไทยต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยการส่งเสิรมอาหาร 5 ด้าน ได้แก่ อาหารเสริมสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ อาหารOrganic อาหารทางนวัตกรรม และอาหารสำหรับตลาดเฉพาะให้มากขึ้น

 

นอกจากนั้น ต้องสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยให้สิทธิประโยชน์ใน BOI ลดหย่อนภาษีนักธุรกิจในประเทศ เพื่อที่จะแข่งขันกับทุนต่างชาติได้  และต้อง ปรับตัวชี้วัดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ต้องมีการดู GDP ของ SMEs แยกออกมาอีกตัวหนึ่ง มีการดูหนี้ในระบบมาเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญเพิ่มขึ้นไปกว่าแค่ดู GDP ทั้งประเทศ 

 

นายสุพันธุ์ ทิ้งท้ายว่า สิ่งสำคัญทั้งในการค้าและการเมืองคือความเชื่อมั่น และวันนี้ตนเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของพรรคไทยสร้างไทยที่มีทั้งคนรุ่นเก่ามีประสบการณ์ และคนรุ่นใหม่ไฟแรง และหวังว่าประชาชนคนตัวเล็กทั้งประเทศจะเชื่อมั่นพรรคไทยสร้างไทยต่อไปด้วย 

ภายในงาน ดร.โภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศพรรคไทยสร้างไทย ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันอำนาจนิยม ที่ไม่รับฟังเสียงประชาชน กติกาที่เป็นไปเพื่อคนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ เราจึงต้องสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน

 

รวมถึงการปลดล็อกระบบรัฐราชการ ที่เป็นอุปสรรคในการทำมาหากิน ปลดปล่อยประชาชน Liberate และเพิ่มพลังให้กับประชาชน Empower พรรคไทยสร้างไทยจึงมีนโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาท เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี หรือกองทุนคนตัวเล็ก เพื่อให้พี่น้องมีพลังและลุกขึ้นมาทำมาหากินได้อย่างเข้มแข็ง

 

ต่อมา น.ต.ศิธา ทิวารี เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย ชื่นชม การต่อสู้ของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย นายสุพันธุ์ ตั้งแต่เป็นคนตัวเล็กจนเติบโตขึ้นมามีฐานะทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมั่นคง เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ไม่ต่างไปจากคนรุ่นใหม่ ดังนั้นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจึงเป็นตัวอย่างของคนที่สร้างงานด้วยตนเอง

 

ถึงวันนี้ตัดสินใจเข้าสู่การเมืองร่วมกับพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ และจะเข้ามาช่วยสร้างพรรคไทยสร้างไทย ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ดูแลพี่น้องคนตัวเล็กต่อไป

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า 30 ปีทำงานการเมืองมาไม่เคยเห็นประชาชนทุกข์ยากมากถึงเพียงนี้ เราต้องปลดล็อกความขัดแย้งทางการเมือง ปลดล็อกการทุจริตคอรัปชั่นที่โกงกินบ้านเมืองมานาน

 

โดยเฉพาะการเมือง 2 ขั้วที่ทำให้เกิดการรัฐประหาร จะ Reinventing ปลดล็อกเปลี่ยนประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเดินต่อไปได้ พรรคไทยสร้างไทยจะมุ่งส่งเสริม  SMEs คนตัวเล็ก ที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศที่จะต้องได้รับการปลดล็อกและเป็นเป้าหมายของพรรค ที่จะส่งเสริมในทุกโอกาส เพื่อให้คนตัวเล็กเป็นคนตัวใหญ่ได้