svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กกต. ไฟเขียวรับรองพรรคพลัง เตรียมลงสู้ศึกเลือกตั้ง

10 ตุลาคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ไฟเขียวรับรอง พรรคพลัง เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งครั้งใหม่ วงในพรรคระบุ พร้อมที่จะส่งผู้สมัคร ส.ส.ทุกเขตเลือกตั้ง

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ที่ประชุมใหญ่ กกต. วันนี้ ได้มีการพิจารณาระเบียบวาระ และมีมติรับรองพรรคพลัง เป็นพรรคการเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น

 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบการประชุมใหญ่สามัญพรรคพลัง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 พบว่า มีกรรมการบริหารพรรค ทั้งสิ้น จำนวน 19 คน โดยสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพลังเลือกตั้งให้ ดร.ชัยยพล พสุรัตน์บรรจง นั่งหัวหน้าพรรค 

ส่วน นางสาวอัญชิสา เทพทับทิมทอง เลขาธิการพรรค นายวิสิทธิ์ ใสกระจ่าง โฆษกพรรค นายอนันต์ บุญเขียน นายทะเบียนพรรค นายภาณุวัฒน์ เอกพลกุล เป็นเหรัญญิกพรรค นาวาอากาศเอกพิเศษกมล ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการพรรค

 

ขณะที่รองหัวหน้าพรรคพลัง ได้แก่ นายณัฎฐพล เจริญผล นายเพทาย สว่างเดือน น.ส. ทิพย์วารินทร์  ธนเศรษฐบดี(รักษาการ) นายภูษิต มิ่งขวัญ(รักษาการ) 

 

ส่วนกรรมการบริหารพรรค อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช ดร.ประสพ ทองอินทร์ นายบุญญาฤทธิ์ ขวัญชุม นายชัชชัย ด้วงพิทักษ์ นายประเทือง กรุดทอง (รักษาการ) นายมานิตย์ ปิยัง (รักษาการ) นายพุฒิพงษ์ ธนาพัชรดิษฐ์ (รักษาการ) ขณะที่รองเลขาธิการพรรค ได้แก่ นายศุภวิชญ์ พสุรัตน์บรรจง นางสาวปุณณาสา คิดละเอียด (รักษาการ)  

สำหรับพรรคพลัง มีโลโก้พรรค อักษร พ.พาน ชูมือกำปั้น สีธงชาติไทย โดยทางพรรคระบุว่า เป็นพรรคการเมืองสายกลาง ไม่เป็นนอมินีของพรรคการเมืองใด และมีความพร้อมที่จะส่งผู้สมัคร ส.ส.ทุกเขตเลือกตั้ง ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนมีการเลือกตั้ง

 

แหล่งข่าวจากพรรคพลัง แจ้งว่า ทางพรรคได้เชิญผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม อักษรย่อ บิ๊ก ณ. ให้มานั่งเป็นประธานกรรมการนโยบายและยุทธ์ศาสตร์พรรคพลัง ซึ่งผู้ใหญ่ในพรรคเล็งเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีประสบการณ์ทางการเมือง ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง