svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“นิพนธ์” ติวเข้มผู้สมัครส.ส. 4 จว.ชายแดนใต้ ปรับรูปแบบการสื่อสาร

08 ตุลาคม 2565

“นิพนธ์” ติวเข้มผู้สมัคร 4 จังหวัดชายแดนใต้ เร่งปรับรูปแบบการสื่อสารทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ ชี้ต้องทำการเมืองเมืองแบบสร้างสรรค์ ชูนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.65 ที่สำนักงานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสตูล

 

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ต้องมีการปรับรูปแบบการนำเสนอใหม่ทั้งรูปแบบออนไลน์ ควบคู่กับรูปแบบออฟไลน์ เพื่อสื่อสารให้ตรงความต้องการ โดยชูสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เคยทำไว้ในอดีต ซึ่งพรรคฯ มีแนวทางชัดเจนในเรื่องของการสร้างคน แก้ปัญหาปากท้อง

อย่างเรื่องนมโรงเรยีนเด็กได้ประโยชน์แต่น้อยคนที่จะรู้ว่าเกิดมาจากปชป. เรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ก็เริ่มมาจากปชป.ที่ต้องการให้กองทุนเกิดความยั่งยืนที่ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาสามารถพึ่งพาได้ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าพรรคปชป.ได้ทำสิ่งดีๆไว้มากมาย

 

“เราต้องหยิบเรื่องราวเหล่านี้ไปบอกกล่าวให้แก่พี่น้องประชาชนในการลงพื้นที่ เป็นการทำการเมืองแบบสร้างสรรค์ที่แข่งกันเรื่องทำประโยชน์ให้ส่วนรวม โดยใช้ความคิดที่ตกผลึกทั้งในแง่วิชาการ ประสบการณ์ และการพัฒนาที่สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่”

“นิพนธ์” ติวเข้มผู้สมัครส.ส. 4 จว.ชายแดนใต้ ปรับรูปแบบการสื่อสาร

“นิพนธ์” ติวเข้มผู้สมัครส.ส. 4 จว.ชายแดนใต้ ปรับรูปแบบการสื่อสาร