svasdssvasds

'ชัชชาติ" เซ็นคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายใหญ่ ผอ.17 เขตกทม.รวดเดียวมีผลแล้ว

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
04 ต.ค. 2565 เวลา 5:46 น. 673

"ชัชชาติ"เซ็นคำสั่งโยกย้ายใหญ่ ผอ.17 เขตกทม .เลื่อนตำแหน่งข้าราชการ รวม 48 ตำแหน่ง 6 ผอ.นั่งเก้าอี้ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วย ผอ.เขต ขยับนั่งเก้าอี้ ผอ.เขต 12 เขต มีผลตั้งแต่ 3 ต.ค.2565

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร 3 ฉบับ

 

ได้แก่ คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 2541/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 2452/2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ และคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 2453/2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ซึ่งมีการโยกย้ายและเลื่อนตำแหน่งข้าราชการรวม 48 ตำแหน่ง โดยจำแนกได้ดังต่อไปนี้

ย้าย ผอ. 17 เขตกทม.

 

 • นายอนุชิต พิพิธกุล จากตำแหน่ง ผอ.เขตสายไหม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตประเวศ

 

 • นายไพโรจน์ จันทรรอด จากตำแหน่ ผอ.เขตมีนบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตหนองจอก

 

 • นายณรงค์ ตาปสนันทน์ จากตำแหน่ง ผอ.เขตทุ่งครุ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบางแค

 

 • นายสุเมธ อมรศรีวรากุล จากตำแหน่ง ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตยานนาวา

 

 • นายสัมฤทธิ์ สุมาลี จากตำแหน่ง ผอ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตพระนคร

 

 • นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ จากตำแหน่ง ผอ.เขตตลิ่งชัน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบางกอกใหญ่

 

 •  นางชดาวรรณ ป่าไม้ จากตำแหน่ง ผอ.เขตบางคอแหลม ย้ายไปดรงตำแหน่ง ผอ.เขตตลิ่งชัน

 

 • นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตคลองสาน ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบางพลัด

 

 • นายนันทพงศ์ แก้วศรี ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตดอนเมือง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบึงกุ่ม

 

 • ว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตธนบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตคลองสาน

 

 • นางสาวรุจิรา อารินทร์ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตบางแค ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตดุสิต

 

 • นายพงษ์จักรินทร์ ถาวรพงษ์ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตบางขุนเทียน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 

 • นายนพ ชูสแน ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตบางกะปิ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตคันนายาว

 

 • นางภัสรา นทีทอง ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตบางรัก ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบางขุนเทียน

 

 • นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตพญาไท ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตคลองเตย

 

 • นางสาวอัญชนา บุญสุยา ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตวังทองหลาง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบางรัก

 

 • นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตหลักสี่ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตสายไหม

ย้ายจากสำนักไปยังเขต

 

 • นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ย้ายจากตำแหน่งผอ.สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตปทุมวัน

 

 • นายชูชาติ พุ่มน้อย ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตดินแดง

 

 • นางสุภมาส เลขาจารกุล ย้ายจากตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตสวนหลวง


ย้ายจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการ

 

 • นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้ตรวจราชการ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบางคอแหลม

 

 • นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้ตรวจราชการ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ย้ายจากสำนักงานเขตมายังสำนัก

 

 • นายกรณิศ บัวจันทร์ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตคันนายาว ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวย้ายจากสำนักมายังสำนัก

 

 • นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ย้ายจากตอำแหน่ง ผอ.สำนักงานประชาสำพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  

 

ย้ายดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ

 

 • นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตบึงกุ่ม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ

 

 • นายวนเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตประเวศ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ

 

 • นางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนช้า ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตบางพลัด ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ

 

 • นางวิไล เจริญชัยสกุล ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ

 

 • นางกฤติมา นิ่มน้อย ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ

 

 • นายพยชน์ หาญผดุงกิจ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.สำนักเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ

 

เลื่อนตำแหน่งในสำนักงานเขต

 

 • นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตบางนา เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตบางกะปิ

 

 • นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตหนองแขม เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตบางซื่อ

 

 • นางเยาวกุล ทองธัญวีรัตน์ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตบางกอกใหญ่ เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตภาษีเจริญ

 

 • นายสาโรจน์ พลฤทธิ์ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตวังทองหลาง เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตดอนเมือง

 

 • นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตภาษีเจริญ เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตสัมพันธวงศ์

 

 • ว่าที่ร้อยตรี เดชาธร แสงอำนาจ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตธนบรี เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขต ธนบุรี

 

 • นายโครงการ เจียมจีรกุล จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตบางแค เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตวังทองหลาง

 

 • นายศักดิ์ชัย โสสุข จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตมีนบุรี เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตมีนบุรี

 

 • นางสาวเสาวลักษณ์ วยะนันทน์ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตลาดพร้าว เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตสะพานสูง

 

 • นางสมฤดี ลันสุชีพ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตหลักสี่ เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตหลักสี่

 

 • นายพงศ์ศักดิ์ พูลยรัตน์ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตบางบอน เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตทุ่งครุ

 

 • นางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตดอนเมือง เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตพญาไท

 

เลื่อนตำแหน่งในสำนัก

 

 • นางสาวณัฐรดี คงดั่น ผู้ช่วยเลขานุการ สภา กทม. สำนักงานเลขานุการ สภา กทม. เลื่อนเป็น เลขานุการสภา กทม.

 

 • นายวัตรฤทธิ์ ทองธัญวีรัตน์ ผอ.ส่วน ส่วนตรวจและบังคับการ 3 สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ เลื่อนเป็น ผอ.สำนักงาน สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ

 

 • นางจงจิตร รัตนศุภสิน ผอ.ส่วน ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 

 • นางจิรภิญญา สันนิภางกูร ผอ.ส่วนนโยบาย และแผนการศึกษา สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา เลื่อนเป็น ผอ.สำนักงาน สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา

 

 • นายบุญลือ โตนดงาม ผอ.กอง กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. เลื่อนเป็น ผอ.กอง กองพัฒนาระบบราชการ กทม. สำนักงาน ก.ก.

 

 • นางสาวเกศรัชฎา กลั่นกรอง ผอ.เฉพาะด้าน (วิศวกรรม) ผอ.ส่วน ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ เลื่อนเป็น ผอ.เฉพาะด้าน (วิศวกรรม) ผอ.สำนักงาน สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด