“ชัชชาติ” ตั้งคณะทำงาน พัฒนา-จัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย สางปัญหาตลาดโบ๊เบ๊

25 ก.ย. 2565 | 08:45 น.

“ชัชชาติ” ผู้ว่ากทม. สั่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาตลาดโบ๊เบ๊เชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว พัฒนาเป็นแหล่งค้าขายคนรากหญ้า ดันแหล่งเศรษฐกิจของเมือง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมกับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในกิจกรรมผู้ว่าฯสัญจร ว่า ป้อมปราบฯ เป็นเขตเล็กอันดั บ2 แต่เป็นเขตสำคัญมีพื้นที่ค้าขายหลายแห่ง เช่น คลองถม เจริญกรุง เยาวราช โบ๊เบ๊  ซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ของกทม. ปัญหาร้องเรียนหลักคือหาบเร่แผงลอย ฟุตบาท โดยเฉพาะในย่านโบ๊เบ๊ซึ่งไม่ใช่จุดผ่อนผันแต่มีการร้องเรียนมาตลอด 

“ชัชชาติ” ตั้งคณะทำงาน พัฒนา-จัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย สางปัญหาตลาดโบ๊เบ๊

ทั้งนี้จากการสำรวจช่วงเช้าพบว่ายังมีของตั้งเกะกะ รกรุงรัง การยกเลิกจุดผ่อนผันทำมาตั้งแต่ปี  49 และพยายามแก้ไขมากว่า 10 ปี วันนี้จึงให้ตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งมีทั้งเทศกิจ และผู้ที่ดูเรื่องศิลปวัฒนธรรม โดยตั้งเป้าปรับให้เป็นศูนย์กลางการค้าขาย SMEs  เส้นทางตั้งแต่คลองถมถึงโบ๊เบ๊ เน้นปรับปรุงให้มีคุณภาพมากขึ้น และมีประโยชน์ เป็นได้ทั้งถนนคนเดินและแหล่งค้าขายของคนรากหญ้า เพื่อเศรษฐกิจของเมือง รวมทั้งดูความเชื่อมโยงทั้งเขตในเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวไม่ได้เฉพาะจัดระเบียบผู้ค้า แต่ต้องดูแผนผังอื่นทั้งระบบ

“ชุมชนที่ทรุดโทรมแต่มีวัฒนธรรมหลากหลายต้องพยายามฟื้นอัตลักษณ์ของชุมชน อาทิ ชุมชนบ้านบาตร หากเราดำรงไว้และพัฒนาได้จะมีประโยชน์ ซึ่งอดีตป้อมปราบฯ เป็นศูนย์ค้าขายของเมืองแต่เมื่อมีถนนเข้ามาบริบทเมืองเปลี่ยนไป จึงต้องปรับให้เหมาะสม” 

“ชัชชาติ” ตั้งคณะทำงาน พัฒนา-จัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย สางปัญหาตลาดโบ๊เบ๊

 

สำหรับการเตรียมการรับฝน ขณะนี้ได้พร่องน้ำและเตรียมกระสอบทรายกระจายให้ชุมชนที่เปราะบางแล้ว หากเกิดฝนตกเขตต้องรู้ว่าจะดูแลชุมชนใดก่อน เพื่อป้องกันความเสียหาย โดยให้ชุมชนเป็นแนวร่วมในการแก้ไขปัญหา ตอนนี้เรามีบทเรียนแล้ว แต่เท่าที่ดูจะเห็นว่าฝนเหนือมากกว่า แต่ก็สั่งการให้เขตรีบดูจุดฟันหลอเร่งด่วน  ส่วนความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่เขตลาดกระบังได้ดำเนินการตามมาตรการเยียวยาอยู่ แต่ต้องทำให้รอบคอบ ขณะนี้ได้มอบถุงยังชีพไปแล้ว สำหรับเงินช่วยเหลือต้องมาจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเขตอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอขอรับเงินช่วยเหลือ
 

ขณะเดียวกันด้านสถานการณ์โควิด-19 ภายหลังการปรับลดระดับความรุนแรงของโรค ซึ่งไม่ได้กังวลแต่อย่างใดเนื่องจากกทม.พร้อมรับมือ และพร้อมสำหรับการเปิดเมืองอย่างเต็มที่ ภาพรวมขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้น และกทม.ยังได้เตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีนกลุ่มเด็กเล็ก 6 เดือนถึง 4 ปี ซึ่งเป็นสูตรใหม่ โดยจะเชิญชวนผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญของวัคซีนและนำบุตรหลานมาฉีดวัคซีนให้มากที่สุด

“ชัชชาติ” ตั้งคณะทำงาน พัฒนา-จัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย สางปัญหาตลาดโบ๊เบ๊


อย่างไรก็ตามการประชุมร่วมกับเขตฯ ผู้อำนวยการเขต ได้รายงานข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเขต รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบาย ผู้ว่าฯ กทม. ผลการดำเนินการ Application Traffy Fondue  โดยได้กำชับสำนักงานเขตในประเด็นต่างๆ ได้แก่ เรื่องโบ๊เบ๊ ต้องระดมสมองแก้ไขปัญหาค่อนข้างมาก เนื่องจากปัจจุบันยังคงไม่ใช่จุดผ่อนผัน และคลองถมพลาซ่ากับบริเวณใกล้เคียงก็มีหาบเร่แผงลอยเช่นกันเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องค่อยๆ แก้ไข และจะมีการตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อติดตามแก้ไขปัญนี้เป็นการเฉพาะ