สภาเบรก "ร่างกม.กัญชา กัญชง" มติเสียงข้างมากสั่งถอนนำกลับไปทบทวนใหม่

14 ก.ย. 2565 | 12:45 น.

สภาถกเดือดก่อนโหวตลงมติเสียงข้างมากถอน ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ออกจากวาระการประชุม ระบุ กฎหมายไม่รัดกุมให้นำกลับไปทบทวนใหม่

14 กันยายน 65 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ที่ประชุมได้บรรจุระเบียบวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ที่มีนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นประธาน ได้พิจารณาแล้วเสร็จในวาระสองและวาระสามเข้าสู่การประชุมพิจารณา

 

ระหว่างการพิจารณาร่างฉบับนี้ มี ส.ส. สลับกันอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็นความหละหลวมในการนำกัญชาไปใช้เพื่อการเสพติดมากกว่าใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ กระทั่ง ที่ประชุมสภาได้ลงมติด้วยเสียงข้างมาก ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ออกจากวาระการประชุมออกไปก่อน ด้วยมติ 198 ต่อ 136 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง 

อย่างไรก็ดี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนั้นพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาแสดงท่าทีต่อร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง   โดย นายสาธิต วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ และนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวว่า ได้รับมอบหมายจากพรรคประชาธิปัตย์ให้แถลงมติของพรรคฯ ในการประชุม เมื่อวานนี้ (13 ก.ย. 65) โดยได้มีการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

 

ประเด็นที่สำคัญ คือ มีการพิจารณาเรื่องร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ซึ่งคณะ กมธ. พิจารณาเสร็จแล้ว และกำลังจะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ (14 ก.ย. 65) โดยที่ประชุมพรรคฯ ได้ร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและ ส.ส.หลายคนจากหลากหลายพื้นที่ได้แสดงความวิตกกังวลจากสถานการณ์ของการประกาศให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพรรคฯ ได้รับการประสานและให้ข้อมูลจากวงการแพทย์

จากข้อมูลล่าสุดศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภูมิภาค โดยแสดงความวิตกกังวลต่อเรื่องร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวว่า จะเกิดผลกระทบต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน