“นิพนธ์”เปิดสำนักงานที่ดินบริการ 3 อำเภอสงขลา “บางกล่ำ นาหม่อม คลองหอยโข่ง”

21 สิงหาคม 2565

“นิพนธ์”เปิดสำนักงานที่ดินบางกล่ำ สงขลา บริการ 3 อำเภอ บางกล่ำ นาหม่อม คลองหอยโข่ง หวังลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลั่นต้องเร่งออกโฉนดที่ดิน 4 แสนคำขอ จบภายใน 4 ปี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานที่ดินสงขลา สาขาบางกล่ำ  ณ ถนนราเมศวร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

                           

โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ผู้บริหารอปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ร่วมในพิธีเปิดป้ายอาคารฯ
 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของชาวอำเภอบางกล่ำ อำเภอนาหม่อม และอำเภอคลองหอยโข่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการและเขตรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาบางกล่ำ ต่อไปนี้ พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้ง 3 อำเภอจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด เกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆ   ในการขอรับบริการงานด้านที่ดินของกรมที่ดิน สามารถตอบสนองและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

                      

“ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาบางกล่ำเป็นวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาของกรมที่ดิน ที่จะพัฒนาให้หน่วยงานราชการมีความก้าวหน้า ทันยุคทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกการบริการแก่ประชาชนอย่างเต็มที่  และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ”

 รมช.มหาดไทย กล่าวว่า หลังจากนี้จะเร่งรัดการเดินสำรวจออกโฉนดให้ประชาชน ที่ซึ่งขณะนี้มีการยื่นคำขอมาแล้วกว่า 400,000 คำขอจากโครงการบอกดิน 1, 2, 3 ในส่วนนี้ต้องเร่งดำเนินการให้จบภายใน 4 ปีตามแผน อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องสิทธิครอบครอง หรือ ส.ค.1 ก็จะมีการเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วด้วยเช่นเดียวกัน

 

                 “นิพนธ์”เปิดสำนักงานที่ดินบริการ 3 อำเภอสงขลา “บางกล่ำ นาหม่อม คลองหอยโข่ง”