ราชกิจจาฯ ประกาศ“ครม.รักษาการ”ห้ามทำอะไร ระหว่างสภาหมดวาระ-ยุบสภา

17 ส.ค. 2565 | 05:14 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศ กกต.ออกระเบียบเงื่อนไข “ครม.รักษาการ” ห้ามทำอะไร ระหว่างสภาหมดวาระ-ยุบสภา รับกระแสส่อยุบสภาก่อน "บิ๊กตู่" ครบวาระ  ทั้งที่ลงนามตั้งแต่ปี 2563 แต่เพิ่งประกาศราชกิจจาฯ ขณะเดียวกันจัดประชุมผอ.กกต.ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง

วันนี้ (17ส.ค.65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ.2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.2565 เป็นต้นมา 

 

โดยระเบียบดังกล่าว เป็นการกำหนดเงื่อนไข การทำหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีรักษาการ ระหว่างที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือ มีการยุบสภาเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและโอกาสทัดเทียมในการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ สาระสำคัญมี 6 ข้อ เป็นการกำหนดเงื่อนไขไม่ให้ ครม.ระหว่างรักษาการใช้ทรัพยากรของรัฐ หรือบุคลากรของรัฐ ที่มีผลต่อการเลือกตั้ง อาทิ 

 

-ห้ามจัดประชุม ครม.สัญจร นอกสถานที่  


-ห้ามใช้งบประมาณของรัฐ ในการจัดประชุม อบรม บุคลากรของรัฐหรือเอกชน 

 

-ห้ามสั่งการหรือมอบหมายให้มีการอนุมัติ เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรัฐ  

-ห้ามสั่งการหรือมอบหมายให้มีการแจกจ่าย จัดสรรทรัพยากรของรัฐ โดยไม่มีเหตุอันควร

 

-ห้ามใช้พัสดุหรือเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานของรัฐ 

 

-ห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐ เช่นคลื่นความถี่ อุปกรณ์ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม 


และ ห้ามใช้งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ 


กรณีระเบียบไม่ได้กำหนดไว้ หรือ มีเหตุจำเป็น กกต.อาจกำหนดข้อยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบได้

    ราชกิจจาฯ ประกาศ“ครม.รักษาการ”ห้ามทำอะไร ระหว่างสภาหมดวาระ-ยุบสภา   ราชกิจจาฯ ประกาศ“ครม.รักษาการ”ห้ามทำอะไร ระหว่างสภาหมดวาระ-ยุบสภา  


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระเบียบดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่ เคยมีใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2551 แต่เนื่องจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 จึงได้มีการยกร่างระเบียบขึ้นใหม่ ให้สอดคล้อง 


แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. มีการลงนามตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.2563 เหตุใดกลับพึ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2565 ที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสข่าวทางการเมืองว่ารัฐบาลอาจมีการยุบสภาเร็วๆ นี้ เนื่องจากปัญหาเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 


ขณะที่ในวันนี้ สำนักงานกกต.ก็ได้มีการจัดประชุมผู้อำนวยการการเลือกตั้งทั้ง 77 จังหวัด ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งส.ส.ที่จะครบวาระในเดือนมี.ค.2566


อย่างไรก็ตาม มีรายงานจากกกต.ว่า สำนักงานกกต.ได้มีการนำส่งระเบียบดังกล่าวส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2563 หลังจากที่ประธานกกต.ลงนามแล้วไม่นาน แต่ทางสำนักนายกฯ พึ่งนำระเบียบดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา