รู้จัก “ชนก จันทาทอง” ส.ส.หญิงผู้อภิปรายเรื่องส่วนตัว"ชัยวุฒิ"

20 กรกฎาคม 2565

รู้จัก “ชนก จันทาทอง” ส.ส.หญิงที่หยิบเรื่องส่วนตัว ครอบครัว มาอภิปรายไม่ไว้วางใจ “ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์” ผิดจริยธรรม-ขัดต่อศีลธรรมอันดี จนถูกสวนกลับว่า มาตรฐานต่ำ

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565  กรณีนางสาวชนก จันทาทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองคาย พรรคเพื่อไทย อภิปรายไม่ไว้วางใจนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำผิดจริยธรรม-ขัดต่อศีลธรรมอันดี ทั้งในเรื่องการล่วงละเมิด คุกคามทางเพศ ทำให้ผู้ถูกกระทำได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ซึ่งถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นรัฐมนตรี เพราะมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี 

 

อย่างไรก็ตามในระหว่างการอภิปรายได้มี ส.ส.หญิง จากพรรคพลังประชารัฐ ลุกขึ้นประท้วง เนื่องจากเห็นว่าการอภิปรายของ น.ส.ชนก อาจจะมีความไม่เหมาะสม มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัว เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน สร้างความเสียหาย คำพูดในสภาฯ จะถูกบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ และไม่เห็นด้วยในการนำภาพบุคคลที่ 3 ขึ้นมาประกอบการอภิปราย โดยขอให้ประธานในที่ประชุมวินิจฉัยถึงความไม่เหมาะสมในประเด็นการอภิปรายนี้

 

ขณะที่นายชัยวุฒิ ได้ลุกขึ้นชี้แจงว่าจริงๆ แล้วอยากให้ฝ่ายค้านเปิดเผยข้อมูลออกมาให้หมด และไม่กลัวเพราะไม่ใช่ความจริง และมองว่าการอภิปรายในประเด็นนี้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่ต่ำ และเชื่อว่าผู้ที่ให้ข้อมูลแก่ น.ส.ชนก มาอภิปรายนั้น คงจะไม่ได้หวังดี เพราะจะทำให้เป็นภาพไม่ดีติดตัวแล้ว ยังมีคดีหมิ่นประมาทติดตัวด้วย

เมื่อพลิกประวัติ นางสาวชนก  จันทาทอง (ชื่อเล่น มด) เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ที่ บ้านจอมทอง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นบุตรสาวของ นายประสิทธิ์ จันทาทอง อดีต ส.ส.จังหวัดหนองคาย 5 สมัย และนางชมภู จันทาทอง อดีต ส.ส.จังหวัดหนองคาย 2 สมัย

ด้านการศึกษา

  •  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ปริญญาโท จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ประสบการณ์การทำงาน

  • หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  “ชนก จันทาทอง” เริ่มทำงานด้วยการเป็นกรรมการผู้จัดการ ที่ บริษัท ประสิทธิ์โชคทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งทำเกี่ยวกับรถบริการวิ่งข้ามระหว่างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตั้งแต่ปี 2542 - 2558
  • รวมถึงการเป็นเจ้าของกิจการบริษัท ธุรกิจบริการ 1994 จำกัด B.S.TOUR ซึ่งบริษัทนำเที่ยว ตั้งแต่ปี 2542 มาจนถึงปัจจุบัน

 

 

นางสาวชนก จันทาทอง

งานการเมือง 

  • นางสาวชนก จันทาทอง เคยดำรงตำแหน่งรองนายกเทศบาลตำบลโพนพิสัย ก่อนที่จะลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • นางสาวชนก จันทาทอง ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อปีพ.ศ. 2562 จังหวัดหนองคาย พรรคเพื่อไทย.

 

ที่มา: วิกิพีเดีย