svasdssvasds

ศาลปกครองไม่รับคำฟ้อง"สราวุธ เบญจกุล"ขอถอนคำสั่งตั้งคกก.สอบวินัยร้ายแรง

07 ก.ค. 2565 เวลา 6:30 น.

ศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำฟ้องปม "สราวุธ เบญจกุล" อดีตเลขาฯศาลยุติธรรม ขอเพิกถอนคำสั่งตั้งคกก.สอบสวนวินัยร้ายแรง ชี้ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง-ประธานศาลฎีกาอนุญาตให้ลาออกจากราชการคนละเรื่องกับถูกสอบวันนี้(7ก.ค.65) ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในคดีที่ นายสราวุธ เบญจกุล อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ยื่นฟ้องประธานศาลฎีกาและพวกรวม 5 คน ขอให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดพระโขนง 


โดยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่า กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงตามคำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ลับที่ 889/2564 ลงวันที่ 19 ส.ค.64เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจึงเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคสอง(2) พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542

ส่วนที่ นายสราวุธ ยื่นคำชี้แจงว่าประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งศาลยุติธรรมที่ 318/2565 ลงวันที่ 31 มี.ค. 65 อนุญาตให้ตนเองลาออกจากราชการโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือน 2551 การดำเนินการทางวินัยต่อตนเองจึงอยู่ในอำนาจของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม(ก.ศ.) นั้น

 

เห็นว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง เป็นกระบวนการสืบเนื่องมาจากผลการสอบข้อเท็จจริง ที่ดำเนินการในขณะที่ นายสราวุธ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม 

จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการของก.ต.ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม การที่ผู้มีอำนาจออกคำสั่งอนุญาตให้นายสราวุธลาออกจากราชการจึงเป็นคนละกรณีกับการมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่เป็นเหตุพิพาทในคดีนี้ คำชี้แจงของ นายสราวุธ จึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัย

แท็กที่เกี่ยวข้อง