รัฐสภาไฟเขียว บัตรเลือกตั้ง 2 ใบคนละเบอร์

06 ก.ค. 2565 | 05:54 น.

รัฐสภาไฟเขียวบัตรเลือกตั้ง 2 ใบคนละเบอร์ พร้อมห้ามจัดมหรสพ ด้านครูมานิตย์พยากรณ์ฟื้นสูตรหาร500 รถแจกกล้วยวิ่งเข้าทุกเขตเลือกตั้ง

วันที่ 06 ก.ค.2565  การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภ าเป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากเมื่อวันที่ 5 ก.ค.

 

โดยเมื่อเปิดประชุมมานายชวนได้สั่งให้ลงมติมาตรา 6/3 ซึ่งเป็นมาตราที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) เสียงข้างน้อยขอสงวนคำแปรญัตติไว้ โดยขอให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ หมายเลขเดียวกันทั้งแบบแบ่งเขตและพรรค ซึ่งผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 150 ไม่เห็นด้วย 341 งดออกเสียง 5 ไม่ออกเสียง 3 เสียง
 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมพิจารณาเรียงรายมาตรา จนถึงมาตรา 12 เรื่องข้อห้ามมิให้ผู้สมัครกระทำการจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเองหรือผู้อื่นด้วยการสัญญาจะให้ทรัพย์สิน เงินทอง การสัญญาว่าจะให้ การจัดมหรสพงานรื่นเริงต่างๆตามที่ กมธ.เสียงข้างมากเสนอมานั้น มีสมาชิกรัฐสภาอภิปรายอย่างกว้างขวาง
 

นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย (พท.) อภิปรายว่า มีความกังวลมาตรฐานการทำงานของ กกต. ขณะนี้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วจากการจะกลับไปใช้สูตร 500 หารจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นการแย่งชิงอำนาจ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอรักษาอำนาจตนเองไว้ก่อน

 

ไม่สนใจสังคม อยากมีอำนาจทั้งที่เศรษฐกิจแย่ ประชาชนยากจนทุกหย่อมหญ้า แต่ท่านอยากไปต่อ ฝ่ายค้านน่าเป็นห่วงที่สุดนอกจากโดนความพิสดารของรัฐธรรมนูญแล้ว การเลือกตั้งครั้งหน้าไม่รู้จะโดนอะไรอีก

 

ทราบว่าขณะนี้การแบ่งเขตเลือกตั้งเริ่มฮั้วให้บางพรรคแล้ว จังหวัดใดได้ผู้แทนเพิ่มเริ่มมีปัญหา เชื่อว่ากระบวนการแจกกล้วยจะกระจายไปยังเขตเลือกตั้งเป็นคันรถ กกต.รู้ แต่ไม่ปฏิบัติเพราะต้องหาหลักฐาน บางบ้านสะสมเสบียงเป็นพันล้านบาทเตรียมเลือกตั้ง

 

วันนี้เรารบกับ 3ป. ไม่ใช่ปลากัด ปลาดุก ปลาช่อน แต่คืออำนาจเต็ม ขอฝากไปยัง กกต.ที่จะสร้างประชาธิปไตยในแผ่นดินให้ความเป็นธรรมกับบ้านเมือง พวกตนหมดปัญญาแล้ว ต่อให้ยกสองมือ ไม่มีทางชนะ ตนยอมแล้ว