svasdssvasds

เปิดโปรแกรม “บิ๊กตู่” ยกคณะลงพื้นที่ "กำแพงเพชร" 7 กรกฎาคม นี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
05 ก.ค. 2565 เวลา 2:48 น. 529

เปิดโปรแกรม “บิ๊กตู่” เตรียมยกคณะลงพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร 7 กรกฎาคม นี้ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย การบริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ติดตามนายกฯ เตรียมพบใคร พื้นที่ไหนบ้าง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ 

 

โดยเฉพาะด้านการเกษตร การดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการน้ำ

 

สำหรับโปรแกรมการลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ของนายกรัฐมนตรี มีดังนี้

 

เวลาประมาณ 09.15 น. นายกรัฐมนตรี จะไปสักการะศาลหลักเมืองกำแพงเพชร และไปกราบนมัสการพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง ที่วัดคูยาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร

 

จากนั้นจะไป ตรวจเยี่ยมการบริหารงานกล้วยแปลงใหญ่ ณ บ้านท้องคุ้ง หมู่ 7 ตำบลพุทรา อำเภอคลองขลุง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จะกล่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และรายงานการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 

 

แฟ้มภาพ นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ

ทั้งนี้ ประธานกลุ่มกล้วยไข่แปลงใหญ่ตำบลพุทรา จะรายงานผลการดำเนินงานต่อนายกรัฐมนตรีด้วย และนายกรัฐมนตรีจะได้เยี่ยมชมกิจกรรมการแสดงผลการดำเนินงานแปลงใหญ่กล้วยไข่ของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ซึ่งการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 

 

ถือเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม  

 

แฟ้มภาพ นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลบางวัว อำเภอคลองขลุง โดยนายกรัฐมนตรีจะมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ จำนวน 1 หลัง และบ้านที่ดำเนินการเสร็จแล้วแก่ผู้แทน จำนวน 10 หลัง 

 

สร้างโดยโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ประจำปี 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร 

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี จะไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำ และการเพิ่มพื้นที่ชลประทานของจังหวัดกำแพงเพชร ณ ฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ) ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง ซึ่งสามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่รับประโยชน์ ได้แก่ อำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ รวม 101,000 ไร่ 

 

โดยนายกรัฐมนตรีจะได้พบปะประชาชนกลุ่มผู้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง พร้อมรับทราบปัญหาในแต่ละพื้นที่ และรับฟังข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่โดยตรง 

 

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะไป ตรวจเยี่ยมกลุ่มปลูกข้าว GAP ขาณุวรลักษบุรี โมเดล ที่หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี รับฟังสรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม โครงการขาณุวรลักษบุรีโมเดล จากประธานกลุ่มปลูกข้าว GAP ขาณุวรลักษบุรี โดยนายกรัฐมนตรีจะได้พบปะผู้ประกอบการและเกษตรกร ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 

 

แฟ้มภาพ นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ

 

สำหรับ ขาณุวรลักษบุรี โมเดล เป็นโมเดลที่เป็นการขับเคลื่อน รวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกร ตำบลแสนตอ ตำบลเกาะตาล ตำบลบ่อถ้ำ ตำบลยางสูง และตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการกว่า 800 คน ที่พัฒนาการรวมตัวของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวพันธุ์ กข79 เป็นโครงการ “ขาณุโมเดล” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นนุ่ม จากกรมการข้าว 

 

โดยผลักดันให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นแหล่งปลูกข้าวพื้นนุ่มคุณภาพ มีการบริหารจัดการน้ำจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ และยังเป็นโครงการนำร่อง ที่จะเชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้ชาวนาได้เห็นต้นแบบที่แท้จริงว่าทำนาอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ จึงเกิดเป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะสามารถเชื่อมโยงสร้างรายได้ระหว่างธุรกิจชุมชนได้หลายทาง ตามแนวทางเศรษฐกิจของชุมชน

แท็กที่เกี่ยวข้อง