นายกฯ สั่งเร่งเชื่อมสวนเบญจกิติ - สวนลุมพินี ปรับภูมิทัศน์รับเอเปค

04 ก.ค. 2565 | 08:00 น.

นายกฯ ตามความก้าวหน้าโครงการเชื่อมสวนสาธารณะเบญจกิติ กับ สวนลุมพินี สั่งเร่งในส่วนที่ไม่เสร็จ ทั้งงานปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่อศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ให้เป็นไปตามแผน ทันรองรับการประชุมเอเปคปลายปีนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการเชื่อมสวนสาธารณะเบญจกิติ กับ สวนลุมพินี ว่า ได้รับทราบผลการดำเนินงานการออกแบบจุดเชื่อมพื้นที่สวนสาธารณะ เบญจกิติ กับ สวนลุมพินี บริเวณทางเดินลอยฟ้า ถนนสุขุมวิทซอย 4 ถนนสุขุมวิทซอย 10 และจุดเชื่อมสวนลุมพินี

 

พร้อมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า เบญจกิติ ระยะที่ 2-3 เนื้อที่ประมาณ 259 ไร่ โดยบางส่วนได้ส่งมอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล และสวนบางส่วนได้ปรับปรุงให้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ และอาคารกีฬา เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน

 

โดยที่ประชุมรับทราบรูปแบบโครงการเชื่อมสวนสาธารณะ เบญจกิติ กับสวนลุมพินี โดยแผนงาน งบประมาณในการดำเนินโครงการ ให้ปรับแผนงานโครงการให้เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำขอให้มีการดูแลรักษาสวนธารณะให้มีสภาพที่สวยงามอยู่เสมอ เพื่อรองรับการเข้าใช้ประโยชน์ของประชาชนทุกคนต่อไป 

สำหรับในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 (พื้นที่ก่อสร้างที่ 1) ตามข้อเสนอแนะนายกรัฐมนตรีนั้น มีความก้าวหน้า ดังนี้

  • จุด check in สวนดอกไม้ (ทางเดินบริเวณบ่อ 2) และจุด check in สวนดอกไม้ (ทางเดินบริเวณบ่อ 3) จะเปิดกิจกรรม 1 ส.ค. 65 
  • ต้นไทรปลูกเพิ่ม จำนวน 15 ต้น (ปลูกต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นมะยม และต้นหว้า รวมจำนวน 15 ต้น) 
  • SKY WALK กระจก สะพานกระจก ก่อสร้างเพิ่มเติมเชื่อมกับทางเดินลอยฟ้า ดำเนินการหลังพิธีเปิดสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3  
  • จุด check in สวนดอกไม้ (แปลงนาสาธิต) พื้นที่ประมาณ 3,787.34 ตร.ม./2.3 ไร่ ดำเนินการหลังส่งมอบ 
  • เพิ่มบัวฉลองขวัญ บ่อ 2 และ 4 โดยได้ปลูกบัวฉลองขวัญในบ่อตื้นของบ่อ 4 แล้ว จำนวน 150 กระถาง 
  • ปล่อยปลาในบ่อ 1-4

ทั้งนี้ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการอย่างต่อเนื่องใกล้ชิด และได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ และการเชื่อมสวนสาธารณะ เบญจกิติ กับสวนลุมพินี โดยคำนึงถึงความหลากหลายในการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่า 

 

พร้อมเสนอแนะให้มีการปรับแต่งภูมิทัศน์เพิ่มเติมให้สวยงาม อาทิ การปลูกบัวฉลองขวัญ การปลูกพันธุ์ไม้และต้นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น การปลูกไม้ไม่ผลัดใบแซมกับต้นไม้อื่น ๆ เพื่อให้สวนสาธารณะยังเป็นพื้นที่สีเขียวสวยงามอยู่เสมอ และปลูกพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสำหรับนกต่าง ๆ ได้ด้วย  

 

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมพื้นที่จอดรถให้เพียงพอสำหรับประชาชน การจัดระเบียบร้านค้าต่าง ๆ ภายในสวนสาธารณะให้เป็นระเบียบสวยงาม สะอาด ไว้รองรับประชาชนทุกลุ่ม การจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับสุนัข โดยย้ำให้พิจารณาในส่วนที่สามารถทำได้ก็ให้ทยอยดำเนินการไปก่อน 

 

รวมไปถึงการเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเบญจกิติด้านฝั่งอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ให้สวยงาม โดยเฉพาะการปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างสวนสาธารณะ เบญจกิติ กับอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณที่ 2 ลานวงกลมสวนน้ำ และบริเวณที่ 1 เชื่อมสวนป่า เพื่อให้แล้วเสร็จได้ทันรองรับการประชุมเอเปคที่จะเกิดขึ้นภายในปลายปี 2565 นี้