svasdssvasds

มท. ย้ำไม่มีงบจัดหาชุดลูกเสือ-เนตรนารี โยนจังหวัด-เอกชนควักกะเป๋าซื้อแจก

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
02 ก.ค. 2565 เวลา 10:05 น.

มท.ชี้ไม่มีงบจัดหาชุดลูกเสือ-เนตรนารี แจกนักเรียนยากไร้  สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดระดมสรรพกำลังเครือข่ายภาคเอกชน-ประชาสังคม จัดหาเครื่องแบบให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพร้อมเน้นย้ำ ห้ามใช้งบประมาณราชการ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  แจงกรณีสั่งการไปยังผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้นักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ เพื่อเป็นการปลูกฝังความรักและความภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี ว่ากระทรวงมหาดไทยไม่มีงบประมาณราชการในการจัดซื้อเครื่องแบบ ‘ลูกเสือ–เนตรนารี’ แจกนักเรียนยากไร้ 

 

แต่ขอความร่วมมือเครือข่ายภาคเอกชน-ประชาสังคม ทั่วประเทศช่วยกันจัดหาเครื่องแบบให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น โดยไม่ได้ใช้งบประมาณราชการ 

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ จัดหาชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้กับบุตรหลานประชาชนที่ขาดแคลนว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ขัดแย้งกัน กระทรวงศึกษาธิการอะลุ่มอล่วยว่า ถ้าไม่มีเครื่องแบบ ถ้าครอบครัวไหนขาดแคลน ไม่มีเงินมาซื้อชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารีให้ลูกหลาน ก็ให้เรียนได้ โดยอนุโลมให้ใส่เสื้อผ้าที่มีอยู่และติดสัญลักษณ์ลูกเสือ เช่น ผ้าพันคอ

 

นโยบายของกระทรวงมหาดไทย มุ่งส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเรียนลูกเสือ-เนตรนารี โดยไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจ หรือรู้สึกว่าตนเองแปลกแยกไปจากเพื่อนคนอื่นที่มีเครื่องแบบครบชุด หน้าที่ของชาวมหาดไทย คือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้เดือดร้อน ผู้ที่ประสบปัญหาในชีวิต เป็นการเสริมกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีเครื่องแบบลูกเสือสวมใส่ ซึ่งมีกฎหมายที่กำหนดเรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสืออยู่แล้ว

“กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดไปสำรวจดูว่าครอบครัวไหนไม่มีเครื่องแบบ ครอบครัวไหนขาดแคลน พ่อแม่ไม่มีความสามารถจัดหาชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ชุดยุวกาชาด ให้ลูกหลานสวมใส่ ว่ามีจำนวนกี่ราย กี่ครัวเรือน เมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงระดมสรรพกำลังภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคผู้นำศาสนา ช่วยกันจัดหาเครื่องแบบให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น โดยไม่ได้ใช้งบประมาณราชการ เพราะกระทรวงมหาดไทยไม่เคยได้รับงบประมาณจัดซื้อชุดเครื่องแบบให้กับคนที่ยากไร้ได้สวมใส่

 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า พวกเราชาวมหาดไทยทำกันด้วยจิตอาสา รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการขับเคลื่อนขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ที่เป็นการบูรณาการทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน ทุกภาคีเครือข่าย พุ่งเป้าไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนทุกเรื่อง และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวประชาชนเอง

 

"มั่นใจว่านักเรียนทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพฯ ) จะมีชุดลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี เครื่องแบบนักเรียนสวมใส่ มีอุปกรณ์การศึกษาใช้เรียนหนังสือ หากผู้ปกครองประสบปัญหาเดือดร้อน หรือพบเห็นครอบครัวของเพื่อนนักเรียนของบุตรหลานได้รับความเดือดร้อนทุกข์ยาก สามารถแจ้งผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร.1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผู้ว่าฯ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

 

เพื่อผู้ว่าฯ และนายอำเภอประสาน ผอ.โรงเรียนและครู ช่วยกันสำรวจและทำให้นักเรียนทุกคนได้มีเครื่องแบบ มีอุปกรณ์การเรียนในการเรียนหนังสือเท่าเทียมกับเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ อันเป็นการพัฒนาพลเมืองของประเทศให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน"

แท็กที่เกี่ยวข้อง