svasdssvasds

ประกาศให้ "พล.อ.ไพบูลย์ เอมพันธุ์" อดีตปลัดกลาโหม เป็นคนไร้ความสามารถ

30 มิ.ย. 2565 เวลา 14:02 น. 4.3k

ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ พล.อ.ไพบูลย์ เอมพันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม คนที่ 42 เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ พล.ต.พจน์ เอมพันธุ์

วันนี้(30 มิ.ย.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) เรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ พลเอก ไพบูลย์ เอมพันธุ์ (เลขประจําตัวประชาชน ๓-๑๐๐๒-๐๓๑๖๑-๗๐-๓) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ พลตรี พจน์ เอมพันธุ์


คดีแพ่งหมายเลขดําที่ ยชพ ๑๔๔/๒๕๖๔ คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๒๘๓/๒๕๖๔

ด้วย พลตรี พจน์ เอมพันธุ์ ผู้ร้อง ยื่นคําร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคําสั่งให้ พลเอก ไพบูลย์ เอมพันธุ์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง


พิเคราะห์พยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว เห็นว่า อาการของ พลเอก ไพบูลย์ เข้าลักษณะ บุคคลวิกลจริต ผู้ร้องเป็นบุตรของพลเอก ไพบูลย์ และเป็นผู้ดูแล พลเอก ไพบูลย์ มาโดยตลอด จึงเห็นสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล

จึงมีคําสั่งว่า พลเอก ไพบูลย์ เอมพันธุ์ (เลขประจําตัวประชาชน ๓๑๐๐๒-๐๓๑๖๑-๗๐-๓) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ พลตรี พจน์ เอมพันธุ์ ผู้ร้อง


ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕


วรพจน์ เวียงจันทร์


ผู้พิพากษา

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ พล.อ.ไพบูลย์ เอมพันธุ์ เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม คนที่  42 เคยตำรงตำแหน่งหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2539 เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา ปี 2535 

                              ประกาศให้ "พล.อ.ไพบูลย์ เอมพันธุ์" อดีตปลัดกลาโหม เป็นคนไร้ความสามารถ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง