วิธีตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 2565 ทางออนไลน์ เช็คที่นี่

23 เม.ย. 2565 | 02:00 น.

เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.2565 แนะ วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม. - สก." ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตัวเองได้ตลอด 24 ชม. พร้อมไขข้อข้องใจ "เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ" ได้ถึงวันไหน อ่านเลย

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ซึ่งจากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน ก.พ.2565 ระบุว่า มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ปีขึ้นไป) มากถึง 4.5 ล้านคนนั้น ก่อนจะถึงวันลงคะแนนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนอย่าลืมตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกันได้ ตามช่องทางต่าง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดไว้ให้ สำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้เพียงแค่คลิกเข้าไปที่

1.เว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ขั้นตอน-วิธีการ :

  • ดำเนินการกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักสำหรับใช้ค้นหา
  • จะมีข้อมูลปรากฎเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อาทิ สิทธิการเลือกตั้ง, ลำดับที่, เขตเลือกตั้ง และ หน่วยเลือกตั้ง เป็นต้น

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65โดยใส่เลขบัตรปชช.13 หลัก

2.ผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Vote ได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

iOS : https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote

ขั้นตอน-วิธีการ: 

  • ดำเนินการโหลดแอปฯ Smart Vote ลงเครื่อง
  • จากนั้นคลิกเลือกที่คำว่า "เลือกตั้งท้องถิ่น" 
  • ตามด้วยคลิกที่คำว่า "ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" จะพบแถบสีเขียวระบุว่า "ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น" 
  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • รอระบบดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านผู้ใด พบว่า ตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือพบว่า มีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย ก่อนวันเลือกตั้ง 10 วัน หรือภายในวันที่ 11 พ.ค.65  

กรณีที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน คือ ก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค.65 และหลังวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 23-29 พ.ค.65

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65