“นิพนธ์”ลุยต่อแจกโฉนดที่ดินให้ชาวตรัง เป็นหลักประกันสร้างรายได้

07 เม.ย. 2565 | 08:37 น.

“นิพนธ์”ลุยต่อแจกโฉนดที่ดินจังหวัดตรัง เร่งสร้างหลักประกัน สร้างรายได้ให้ประชาชน ตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน

วันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”

                                  “นิพนธ์”ลุยต่อแจกโฉนดที่ดินให้ชาวตรัง เป็นหลักประกันสร้างรายได้

โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นพ.ตุลกานต์ มักคุ้น พรรคประชาธิปัตย์ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานรัฐสภา นายกอบต.นาท่ามเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่มารอรับโฉนดที่ดินเข้าร่วม

 

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" ให้กับประชาชนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในวันนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง จะได้มีหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน สามารถนำโฉนดที่ดินไปประกอบการพัฒนาในอาชีพของตนเอง เพิ่มผลผลิตและรายได้เป็นผลดีในทางเศรษฐกิจของตนเอง ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม 

                                       
ทั้งนี้ จังหวัดตรังในแผนปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าว มีศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลา–พัทลุง-สตูล-นครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ปรากฏว่าในพื้นที่หมู่ที่ 1 (บ้านโคกมะม่วง) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 113 แปลง 

นายนิพนธ์ กล่าวต่อด้วยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินยืนยันว่านโยบายการเดินออกสำรวจโฉนดที่ดินก็จะเร่งรัดดำเนินการต่อไปในส่วนต่างๆ ของประเทศไทย ให้พี่น้องประชาชนได้สามารถเข้าถึงการมีเอกสารสิทธิในที่ดินของตนเอง  

                “นิพนธ์”ลุยต่อแจกโฉนดที่ดินให้ชาวตรัง เป็นหลักประกันสร้างรายได้    “นิพนธ์”ลุยต่อแจกโฉนดที่ดินให้ชาวตรัง เป็นหลักประกันสร้างรายได้

ทั้งยังมีโครงการที่ดินแห่งชาติ(คทช.) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะนำที่ดินของรัฐที่ประชาชนทำมาหากินอยู่แล้วมาจัดให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีไม่เพียงพอ ช่วยให้มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย