อัยการส่งคืนสำนวน"กระติก"หลังสารภาพให้การเท็จ คดี "แตงโม นิดา"

05 เม.ย. 2565 | 06:25 น.

"อัยการ" ส่งคืนสำนวน "กระติก"หลังสารภาพให้การเท็จ คดี "แตงโม นิดา" หวังสอบสวนเพิ่มให้สิ้นกระแสความ แล้วค่อยส่งฟ้องศาลพร้อมคดีหลัก โดยตำรวจนำตัวยื่นผัดฟ้องต่อศาล

5 เม.ย.65 นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา ในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยนายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด และพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี

 

ได้รับคดีบันทึกคำให้การรับสารภาพของผู้ต้องหาจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี คดีระหว่าง พันตำรวจโทสมุทร์ เกตุยา ผู้กล่าวหา กับ นางสาวอิจศรินทร์ หรือกระติก จุฑาสุขสวัสดิ์ ผู้ต้องหา ข้อหาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา

 

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 19 นาฬิกา ที่ สภ.เมืองนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  โดยชั้นสอบสวน นางสาวอิจศรินทร์ หรือกระติก จุฑาสุขสวัสดิ์ ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพ
    

นายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการ

พนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมบันทึกคำให้การรับสารภาพส่งให้พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรีพิจารณา

 

พนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมบันทึกคำให้การรับสารภาพส่งให้พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรีพิจารณา

 

เมื่อได้รับบันทึกฟ้องวาจาพร้อมตัวผู้ต้องหาแล้ว พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี ประกอบด้วย นางสาวสาวิตรี สัมฤทธิ์สุขโชค อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ โล่วณิชเกียรติกุล อัยการอาวุโส นายวีรพล โมระกรานต์ อัยการอาวุโส นายบัณฑิต กองทิพย์ นางสาวชนิสรา ถนอมทุน นายถิรวัฒน์ โชติกมาศ นายธิติพันธ์ ศุภภาสวัฒน์ นางสาวฐนนันท์ มาบุญมี และนางสาวชิสา ฉัตรงามอภิชาติ พนักงานอัยการ ได้ประชุมพิจารณาคดี

 

ในเบื้องต้นแล้วมีความเห็นว่า แม้คดีนี้พนักงานสอบสวนมีอำนาจนำผู้ต้องหามายังพนักงานอัยการเพื่อฟ้องศาลโดยมิต้องสอบสวนและให้ฟ้องด้วยวาจา ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 20 ก็ตาม

 

เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีสำคัญที่สังคม สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจ เพราะคดีนี้เป็นการกล่าวหาผู้ต้องหา เนื่องจากการให้การของผู้ต้องหาซึ่งให้การกับพนักงานสอบสวน สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดา หรือแตงโม พัชรวีระพงศ์ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงที่สังคมและประชาชนรับทราบจากการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนว่า มีผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเสียชีวิตคนอื่นและข้อหาอื่นอีกอยู่ในเหตุการณ์ 

อัยการส่งคืนสำนวน"กระติก" เพื่อสอบสวนเพิ่มให้สิ้นกระแสความ แล้วค่อยส่งฟ้องศาลพร้อมคดีหลัก

 

ในชั้นนี้ พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรียังไม่ทราบข้อเท็จจริงคดีอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นคดีเอกภาพตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2563

 

รวมทั้งเพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคดีนี้เป็นคดีที่มีข้อเท็จจริงที่ยุ่งยากและซับซ้อน ตามหนังสือเวียนสั่งการของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส(สฝปผ.) 0018/ว 169 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2544 ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติว่า

 

หากต้องด้วยกรณีดังกล่าว แม้ผู้ต้องหาจะให้การรับสารภาพ แต่พนักงานอัยการจะไม่ยื่นฟ้องตามบันทึกคำให้การรับสารภาพของผู้ต้องหา โดยให้คืนตัวผู้ต้องหาพร้อมบันทึกคำให้การรับสารภาพให้พนักงานสอบสวน

 

เพื่อทำการสอบสวนจนเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเสียก่อน และเมื่อทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อมีคำสั่งต่อไป

นางสาวอิจศรินทร์ หรือกระติก จุฑาสุขสวัสดิ์     

ดังนั้น ในวันนี้ (5 เม.ย 65) สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรีจึงมีคำสั่งคืนตัว นางสาวอิจศรินทร์ หรือกระติก จุฑาสุขสวัสดิ์ ผู้ต้องหา พร้อมบันทึกคำให้การรับสารภาพให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไป 

 

เมื่อพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเสร็จสิ้นและได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมสำนวนคดีให้กับพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุดจะได้แถลงให้ทราบในโอกาสต่อไป