“เพื่อไทย”ชูมือแถลงประกาศคว้าชัยชนะเลือกตั้งซ่อมส.ส.หลักสี่-จตุจักร

30 มกราคม 2565

“เพื่อไทย”แถลงประกาศคว้าชัยชนะเลือกตั้งซ่อมจตุจักร-หลักสี่ “สุรชาติ เทียนทอง” ขอบคุณทุกคะแนนเสียง ลั่นมุ่งทำงานทั้งในสภา-นอกสภา เพื่อทุกคน

ค่ำวันที่ 30 ม.ค.65 นายสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย แถลงว่า ขอบคุณทุกคะแนนเสียงในเขตหลักสี่-จตุจักร ที่ให้โอกาส ทุกคะแนน มันไม่สามารถบ่งบอกความรู่สึกได้จริงๆ ขอบคุณพรรคเพื่อไทย ตนคงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี่ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ให้โอกาส ขอบคุณผู้สมัครทุกพรรคที่เสนอเป็นตัวเลือกให้กับประชาขน ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับตนมาก

                                     “เพื่อไทย”ชูมือแถลงประกาศคว้าชัยชนะเลือกตั้งซ่อมส.ส.หลักสี่-จตุจักร

"ผมจะมุ่งมั่นตั้งใจ ในการที่ผมมีโอกาสดำรงตำแหน่ง ก็จะทำให้มีคุณค่าตามที่ ทุกคนไว้วางใจ และยืนยันว่าจะเป็นผู้แทนราษฎรของทุกคน ทั้งคนที่เลือกและไม่เลือก จะทำหน้าที่ทั้งในสภา และนอกสภา”

                         “เพื่อไทย”ชูมือแถลงประกาศคว้าชัยชนะเลือกตั้งซ่อมส.ส.หลักสี่-จตุจักร

ก่อนหน้านี้ สำนักงานเขตหลักสี่ ได้รายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นับคะแนนแล้ว 265 หน่วย จาก 280 หน่วย คิดเป็น 94.64 % ปรากฏว่า หมายเลข 1 นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ พรรคไทยภักดี ได้คะแนน 5,559 หมายเลข 2 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคกล้า ได้คะแนน 19,011

                          “เพื่อไทย”ชูมือแถลงประกาศคว้าชัยชนะเลือกตั้งซ่อมส.ส.หลักสี่-จตุจักร      

หมายเลข 3 นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 27,284 หมายเลข 4 น.ส.กุลรัตน์ กลิ่นดี พรรคยุทธศาสตร์ชาติ ได้คะแนน 181 หมายเลข 5 นายรุ่งโรจน์ อิบรอฮีม พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้คะแนน 223 หมายเลข 6 นายกรุณพล เทียนสุวรรณ พรรคก้าวไกล ได้คะแนน 19,081

                          

หมายเลข 7 นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 7,089 หมายเลข 8 นายเจริญ ชัยสิทธิ์ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ได้คะแนน 316 

 

ทั้งนี้จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 167,649 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82,179 คน คิดเป็นร้อยละ 49.12