ผลเลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร ไม่เป็นทางการ นับแล้ว 94% พท.คว้าเก้าอี้

30 ม.ค. 2565 | 13:28 น.

ผลเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ -จตุจักร ไม่เป็นทางการ นับแล้วกว่า 94% พท.คว้าเก้าอี้ ‘มาดามหลี’ แห้ว ได้แค่ที่ 4 ส่วนอรรถวิชช์-กรุณพล สูสี


สำนักงานเขตหลักสี่ ได้รายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นับคะแนนแล้ว 265 หน่วย จาก 280 หน่วย คิดเป็น 94.64 % ปรากฎว่า

 

หมายเลข 1 นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ พรรคไทยภักดี ได้คะแนน 5,559

หมายเลข 2 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคกล้า ได้คะแนน 19,011

หมายเลข 3 นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 27,284

หมายเลข 4 น.ส.กุลรัตน์ กลิ่นดี พรรคยุทธศาสตร์ชาติ ได้คะแนน 181
 

นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย

 

หมายเลข 5 นายรุ่งโรจน์ อิบรอฮีม พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้คะแนน 223

หมายเลข 6 นายกรุณพล เทียนสุวรรณ พรรคก้าวไกล ได้คะแนน 19,081

หมายเลข 7 นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 7,089

หมายเลข 8 นายเจริญ ชัยสิทธิ์ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ได้คะแนน 316

 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 167,649 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82,179 คน
คิดเป็นร้อยละ 49.12

ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าว คาดว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร จะนำไปรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กลางภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้