svasdssvasds

ป.ป.ช.ฟ้องกราวรูด“ยิ่งลักษณ์-นิวัฒน์ธำรง-ระวิ-มติชน”คดีทุจริตโรดโชว์

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
28 ม.ค. 2565 เวลา 9:19 น. 1.5k

“ป.ป.ช.ส่งฟ้องกราวรูด “ยิ่งลักษณ์-นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล-สุรนันทน์ เวชชาชีวะ-บมจ.มติชน-บมจ.สยามสปอร์ต ชินดิเคท-ระวิ โหลทอง” ทุจริตจัดโรดโชว์ “สร้างอนาคตไทย 2020” ศาลฎีกานักการเมืองนัดฟังคำสั่งรับฟ้องหรือไม่ 19 เม.ย.นี้ 

วันนี้ (28 ม.ค.65)  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้ยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกรัฐมนตรี  นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)  บริษัทสยามสปอร์ต ชินดิเคท จำกัด (มหาชน) นายระวิ โหลทอง กรรมการผู้บริหารบริษัทสยามปอร์ตฯ เป็นจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6  ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามคดีหมายเลขดำที่ อม. 2/2565  

 

โดยกล่าวหาว่า เมื่อระหว่างปลายเดือนสิงหาคม 2556  ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2557   จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต  โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาจัดจ้างโครงการ Roadshow “สร้างอนาคตประเทศไทย Thailand 2020”  อย่างเป็นธรรม  เพื่อเอื้อประโยชน์แก่จำเลยที่ 4 และที่ 5 ให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ  

คือ  จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3  กำหนดตัวบุคคลผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้าให้จำเลยที่ 4 เป็นผู้รับจ้างจัดทำโครงการ Roadshow “สร้างอนาคตประเทศไทย Thailand 2020”  จำนวน 12 จังหวัด  โดยยังไม่ได้คัดเลือกผู้เสนอราคา จำเลยที่ 3 เสนอและจำเลยที่ 1 อนุมัติใช้งบกลาง 40 ล้านบาท  ทั้งที่มิใช่กรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน 

 

ต่อมาจำเลยที่ 3 เสนอจำเลยที่ 2  อนุมัติหลักการจัดโครงการที่จังหวัดหนองคายและนครราชสีมา  ในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท โดยวิธีพิเศษ  จำเลยที่ 3 ครอบงำจูงใจให้คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษยอมรับการเสนอราคาของจำเลยที่ 4 หลังจากนั้นจำเลยที่ 3 เสนอและจำเลยที่ 2 อนุมัติจ้างย้อนหลัง 

ส่วนโครงการที่เหลืออีก 10 จังหวัด วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท  จำเลยที่ 3 เสนอจำเลยที่ 2 อนุมัติหลักการจัดโครงการโดยวิธีพิเศษ ต่อมาจำเลยที่ 2 อนุมัติตามที่จำเลยที่ 3 เสนอให้จ้างจำเลยที่ 4 และที่ 5 ตามที่ตกลงไว้ล่วงหน้า 

 

ทั้งจำเลยที่ 3 ยังเสนอคณะรัฐมนตรีขอให้มีมติยกเว้นการลงนามในสัญญาก่อนได้รับเงินประจำงวด จำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งอยู่ในที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติด้วย 

 

ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ... ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เป็นผลให้โครงการที่จะเกิดขึ้นตามร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว มิอาจเกิดขึ้นได้ โครงการ Roadshow เกิดความสูญเปล่า เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเป็นเงิน 239,700,000 บาท

 

วันนี้ จำเลยที่ 2, ที่ 3, ที่ 5 และ ที่ 6 มาศาล  และได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำสั่งว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่ในวันที่ 19 เมษายน  เวลา 09.30 น. 


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง