svasdssvasds

“ชาญชัย”เฮ! ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องคดี“กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์”ฟ้องหมิ่นประมาท

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
19 ม.ค. 2565 เวลา 7:30 น.

“ชาญชัย อิสระเสนารักษ์”เฮ! ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องคดี“กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์”ฟ้องหมิ่นประมาท จากตรวจสอบสอบสัญญาดิวตี้ฟรี ชี้การร่วมรักษาปกป้องประโยชน์ส่วนร่วมของประเทศเป็นหน้าที่พลเมืองดี และแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2564 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ บริษัทคิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ที่ 1 บริษัทคิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จํากัด ที่ 2 และ บริษัทคิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จํากัด ที่ 3 ฟ้อง นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ รองประธานอนุกรรมาธิการคนที่ 2 ของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเสนอแนะมาตรการและกลไกในการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ในคดีหมิ่นประมาท

 

คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ระบุตอนหนึ่งว่า คําพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่จําเลยแจกแก่สื่อมวลชน ไม่ปรากฏว่ามีการเสกสรรปั้นแต่งข้อความอื่นนอกเหนือผิดไปจากข้อความในคําพิพากษา อันส่อแสดงให้เห็นเจตนาไม่สุจริตของจําเลย การแถลงข่าวของจําเลยจึงเป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่จําเลยฟ้องโจทก์ทั้งสามและศาลยกฟ้อง ถือได้ว่าจําเลยแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดําเนินการโดยเปิดเผยในศาลโดยสุจริต จําเลยจึงได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 (4) 

ส่วนการที่จําเลยจะอุทธรณ์หรือไปดําเนินการด้วยการทูลเกล้าถวายฎีกา หรือต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้มีการตรวจสอบและเอาเงินคืน ก็เป็นเรื่องที่จําเลยแจ้งให้สื่อมวลชนทราบว่าจะดําเนินการต่อไปเท่านั้น มิใช่เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ทั้งสาม 

 

ที่โจทก์ทั้งสามฟ้องว่าจําเลยแถลงต่อสื่อมวลชนหลายครั้งหลายเวลา เป็นการกระทําที่มีเจตนาทุจริต ทําให้โจทก์ทั้งสามเสียหายนั้น เห็นว่า จําเลยเป็นรองประธานอนุกรรมาธิการคนที่ 2 ของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเสนอแนะมาตรการและกลไกในการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ จําเลยเข้าไปร่วมตรวจสอบหรือเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีพยานหลักฐานแน่ชัดมีเหตุผลน่าเชื่อถือ ล้วนแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานของจําเลยทั้งสิ้นไม่ว่าเรื่องที่จําเลยแถลงต่อสื่อมวลชนจะเป็นความจริงแท้แน่นอนหรือไม่ก็ตาม

 แต่จากพยานหลักฐานทําให้จําเลยมีเหตุผลอันสมควรเชื่อเช่นนั้นโดยสุจริตว่า คําแถลงของตนเป็นความจริงโดยเฉพาะเรื่องที่จําเลยแถลงต่อสื่อมวลชนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสาธารณะ ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อส่วนรวม ในฐานะที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นก็เท่ากับหน่วยงานของรัฐ หรือประเทศชาติได้รับความเสียหายไปด้วย 

 

การร่วมกันรักษาปกป้องประโยชน์ส่วนร่วมของประเทศย่อมเป็นหน้าที่พลเมืองดีด้วย การแถลงแก่สื่อมวลชนของจําเลยเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรม ทั้งเป็นการป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม ที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้น ศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจําเลยฟังขึ้น 
สําหรับอุทธรณ์ข้ออื่นของจําเลย รวมทั้งอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสามที่ ขอให้ลงโทษจําเลยสถานหนักและนับโทษต่อ จึงไม่จําต้องวินิจฉัยอีกต่อไป

 

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสาม

  “ชาญชัย”เฮ! ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องคดี“กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์”ฟ้องหมิ่นประมาท   “ชาญชัย”เฮ! ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องคดี“กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์”ฟ้องหมิ่นประมาท    “ชาญชัย”เฮ! ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องคดี“กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์”ฟ้องหมิ่นประมาท   “ชาญชัย”เฮ! ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องคดี“กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์”ฟ้องหมิ่นประมาท    “ชาญชัย”เฮ! ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องคดี“กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์”ฟ้องหมิ่นประมาท

 

คลิกอ่านคำพิพากษาฉบับเต็ม : คำพิพากษาศาลฟ้องคิงเพาเวอร์ฟ้องชาญชัย อิสระเสนารักษ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด