svasdssvasds

ด่วน! กกต.แจก 18 ใบส้มว่าที่นายก-ส.อบต. 15 จังหวัด สั่งเลือกตั้งอบต.ใหม่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
12 ม.ค. 2565 เวลา 7:16 น. 11.6k

กกต.แจก 18 ใบส้มว่าที่นายก-ส.อบต. ระงับสิทธิสมัคร 1 ปี พร้อมสั่งเลือกตั้งอบต.ใหม่ 15 จังหวัด “ชัยภูมิ-สงขลา-มหาสารคาม-ตรัง-สตูล-ร้อยเอ็ด-สุพรรณบุรี-ลพบุรี-ยโสธร-ลำพูน-นครสวรรค์-อำนาจเจริญ-ชุมพร-นครปฐม-ยโสธร” คาดหย่อนบัตร 23 ม.ค.นี้ 

วันนี้ (12 ม.ค.65 ) มีรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้พิจารณาสำนวนไต่สวนการเลือกตั้ง อบต. ทั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28พ.ย.64 และพบว่ามีการกระทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีมติให้ระงับสิทธิสมัคร(ใบส้ม) ของว่าที่นายกและว่าที่สมาชิกสภาอบต. จำนวน 18 ราย  ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ประกอบด้วย

 

1.นายวีรภาส ตันติปัญจพร ว่าที่นายกอบต.หัวทะเล  อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

 

2.นายประจวบ ทองกลิ่น ว่าที่นายกอบต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา

 

3.นายปรีดาพจน์ โสโท ว่าที่นายกอบต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

 

4.นายชัยยศ วรรณา ว่าที่ส.อบต.ควนปริง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 

5.นายวีระวัฒน์ สิทธิโชค ว่าที่ส.อบต.เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

 

6 .นายสมจิตร สีทอง ว่าที่ส.อบต.ควนเมาเขตเลือกตั้งที่ 4 อ.รัษฎา จ.ตรัง 

 

7 .นายนิรัณณ์ แอโส๊ะ ว่าที่ส.อบต.นาทอน เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

 

8.นายเสกสรร สุขขะว่าที่ส.อบต.น้ำคำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

 

9. นายวีรชาติ พรหมทอง ว่าที่ส.อบต.หนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

 

10.นายสุรัตน์ พระนารี ว่าที่ส.อบต.ห้วยขุนรามเขตเลือกตั้งที่ 5 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

 

11.นายสิงห์ คีรีวะสุทธิ์ ว่าที่ส.อบต.กำแมดอ.กุดชุม จ.ยโสธร


12.นายแจ่ดา สุชาดาภรณ์ว่าที่ส.อบต.นาทราย เขตเลือกตั้งที่ 18 อ.ลี้ จ. ลำพูน


13นายธนกร แตงสวน ว่าที่ส.อบต.มหาโพธิ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์


14.นายประสิทธิ์ สายตา ว่าที่ส.อบต.ลือ เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ


15.นายอาหมาด องสารา ว่าที่ส.อบต.แหลมสน เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.ละงู จ.สตูล

 

16.นายพิเชษฐ์ พิกุลทอง ว่าที่ส.อบต.นาขา เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.หลังสวน จ.ชุมพร


17.นายเอกชัย ชิวค้า ว่าที่ส.อบต.ท่าตลาด เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.สามพราน จ.นครปฐม


18.นายนพดล อินทนาม ว่าที่ส.อบต. หนองหมี เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.กุดชุม จ.ยโสธร

 

ด่วน!  กกต.แจก 18 ใบส้มว่าที่นายก-ส.อบต. 15 จังหวัด สั่งเลือกตั้งอบต.ใหม่   ด่วน!  กกต.แจก 18 ใบส้มว่าที่นายก-ส.อบต. 15 จังหวัด สั่งเลือกตั้งอบต.ใหม่   

 

ทั้งนี้การให้ใบส้มดังกล่าว เป็นกรณีพบว่า บุคคลเหล่านี้มีลักษณะต้องห้ามในการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งหลังกกต.ให้ใบส้มแล้วก็จะมีการยื่นฟ้องต่อศาลอุทธรณ์เพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครและสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งต่อไป

 

โดบขณะนี้กกต.ได้ออกประกาศกกต.เรื่องให้ย่นระยะเวลา หรือ งดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้ว ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบต.ใหม่ทั้ง 18 แห่ง ในวันที่ 23 ม.ค.นี้
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง