นิพนธ์ตะเวนขอบคุณจนท.พอใจอุบัติเหตุ-ผู้เสียชีวิตช่วงปีใหม่ลดลงตามเป้า

08 ม.ค. 2565 | 04:51 น.

“นิพนธ์”ตะเวนขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ช่วยดูแลประชาชนในเทศบาลปีใหม่ พอใจอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิต ลดลงตามเป้า

วันที่ 8 มกราคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจบูรณาการร่วม ในมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

                  นิพนธ์ตะเวนขอบคุณจนท.พอใจอุบัติเหตุ-ผู้เสียชีวิตช่วงปีใหม่ลดลงตามเป้า

พร้อมมอบสิ่งของ น้ำดื่มและหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณจุดตรวจทางหลวงหมายเลข 41 กม. ที่ 233+800 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ อสม. อส.และจิตอาสาร่วมต้อนรับ  

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจทุกท่าน และถือโอกาสนี้ นำความห่วงใยและความปรารถนาดีจากคณะรัฐมนตรีทุกท่าน เพื่อมาขอบคุณ และเป็นกำลังใจกับทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและเสียสละ ที่ช่วยว่าดูแลความปลอดภัยทางถนนให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา

             นิพนธ์ตะเวนขอบคุณจนท.พอใจอุบัติเหตุ-ผู้เสียชีวิตช่วงปีใหม่ลดลงตามเป้า

ทำให้ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลดลงต่อเนื่องเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง และทำให้สถิติการเสียชีวิตบนท้องถนนลดลดปีนี้ลดลง 15 % 

ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าถ้าเรารักษามาตรฐานนี้ไว้ เป้าหมายในการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศให้เหลือ 12 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนภายในปี พ.ศ.2570 เราสามารถทำได้อย่างแน่นอน ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง คือ ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว และการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย

                    

 “ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเต็มกำลัง ด้วยความเสียสละ โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด

 

และขอให้นำมาตรการการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ นำมาลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่นๆ ในช่วงเทศกาลอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง" นายนิพนธ์ กล่าว