svasdssvasds

ยกระดับรับมือโอมิครอน สั่งข้าราชการ WFH เป็นเวลา 14 วัน หลังเทศกาลปีใหม่ 2565

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
01 ม.ค. 2565 เวลา 10:00 น.

รับมือโอมิครอน เปิดคำสั่ง ปลัดสำนักนายกฯ ส่งหนังสือด่วน ให้หน่วยงานราชการในสังกัด WFH หลังเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2565 เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่ 1-14 มกราคม 2565 หลีกเลี่ยง-ลดความเสี่ยงในการรวมกลุ่ม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิดกลายพันธุ์โอมิครอนที่ต้องเกาะติดสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง หลังจากการเฉลิมฉลองเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2565 เพิ่งผ่านพ้นไป ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มกันซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือเรื่องแนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ ถึงหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า

นายกรัฐมนตรี ได้บัญชาให้สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งแนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกและในหลายพื้นที่ของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พิจารณาสั่งการให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในความรับผิดชอบ พิจารณาดำเนินการปฏิบัติในระหว่างวันที่ 1-14 ม.ค. 2565 ดังนี้

1.พิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน (Work from Home) ตามความเหมาะสม โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน ตามความในข้อ 2 แห่งข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 14 ธ.ค.2564

2.พิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ หากมีความจำเป็นให้จัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด

ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีการยกเลิก ระงับ หรือเลื่อนการจัดกิจกรมใดแล้วอาจเกิดผลเสียต่อทางราชการ ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ

 

ยกระดับรับมือโอมิครอน สั่งข้าราชการ WFH เป็นเวลา 14 วัน หลังเทศกาลปีใหม่ 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด