เปิดทรัพย์สิน 30ล้าน "วรวิทย์ สุขบุญ" กรณีพ้นเลขาฯ ป.ป.ช.

22 ธ.ค. 2564 | 06:54 น.

สำนักงาน ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน "วรวิทย์ สุขบุญ” พ้นเก้าอี้เลขาธิการ ป.ป.ช. รอลุ้นนั่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ลุ้นสัมภาษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ 11 ก.พ. 65

วันที่ 22 ธ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายวรวิทย์ สุขบุญ กรณีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา

 

นายวรวิทย์ แจ้งมีทรัพย์สิน 21,674,223 บาท ได้แก่ เงินสด 3 แสนบาท เงินฝาก 2,679,391 บาท เงินลงทุน 2,675,058 บาท ที่ดิน 7.5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 ล้านบาท ยานพาหนะ 1,845,200 บาท สิทธิและสัมปทาน 4,208,577 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 465,996 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 118,276 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,809,961 บาท เป็นเงินเดือน/เงินบำนาญ 1,185,487 บาท เงินประจำตำแหน่ง 189,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 299,700 บาท เงินรางวัลสลากออมสิน 30,000 บาท เงินปันผลสหกรณ์ 95,000 บาท ค่าวิทยากร 50,000 บาท มีรายจ่ายรวม 1,708,000 บาท
 

นายวรวิทย์ สุขบุญ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 

ส่วนนางสุดใจ สุขบุญ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 8,649,535 บาท ได้แก่ เงินฝาก 2,027,147 บาท เงินลงทุน 1,837,796 บาท ที่ดิน 4,150,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 แสนบา สิทธิและสัมปทาน 114,590 บาท ทรัพย์สินอื่น 2.2 แสนบาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 550,395 บาท เป็นเงินเดือน/เงินบำนาญ 455,395 บาท เงินปันผลสหกรณ์ 95,000 บาท มีรายจ่ายรวม 346,000 บาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 30,323,758 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 118,276 บาท
 

สำหรับนายวรวิทย์ สุขบุญ ถือเป็น “ลูกหม้อ” ประจำสำนักงาน ป.ป.ช. มาอย่างยาวนาน มีผลงานการปราบปรามคดีทุจริตมามากมาย โดยเฉพาะเรื่องบุกรุกที่ดินของรัฐ และการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตั้งแต่สมัยยังเป็นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ก่อนเปลี่ยนมาเป็น ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญปี 2540 

กระทั่งขึ้นมาเป็น ผอ.สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง ดำเนินการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมือง และข้าราชการชื่อดังหลายคน ก่อนจะขึ้นผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. ขึ้นรองเลขาธิการ ป.ป.ช. และผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ช. ประมาณ 4 ปี กระทั่งเกษียณอายุราชการ ขณะที่นางสุดใจ คู่สมรส เป็นข้าราชการเกษียณของสำนักงาน ป.ป.ช. เช่นกัน

ปัจจุบันนายวรวิทย์ ได้สมัครเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยผ่านการสอบข้อเขียนรอบแรก โดยจะมีการกำหนดเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 11 ก.พ.2565