ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน“นฤมล” หลังพ้นรมช.แรงงาน อู้ฟู่ 112 ล้าน บ้าน 25 ล้าน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
01 ธ.ค. 2564 เวลา 7:57 น. 1.5k

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์-สามี" หลังพ้นตำแหน่งรมช.แรงงาน อู้ฟู่ 112 ล้านบาท มีบ้านหรูมูลค่า 25 ล้าน แหวน-ต่างหูเพชร

วันนี้ (1 ธ.ค.64) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ กรณีพ้นจากตำแหน่ง รมช.แรงงาน เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2564 พร้อม นายจุมพล ภิญโญสินวัฒน์ คู่สมรส ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน

 

โดย นางนฤมล และนายจุมพล แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 112,110,485 บาท เป็นทรัพย์สินของนางนฤมล 53,643,104 บาท และเป็นทรัพย์สินของนายจุมพล 58,467,381 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 163,333 บาท 
แยกเป็นหนี้สินของนางนฤมล 162,797 บาท หนี้สินของนายจุมพล 536 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี

 

ส่วนทรัพย์สินของนางนฤมล และนายจุมพล ประกอบด้วย เงินสด 400,000 บาท เงินฝาก 46,570,251 บาท แยกเป็นของนางนฤมล 4 บัญชี จำนวน 4,513,164 บาท เป็นของจุมพล  9 บัญชี จำนวน42,057,087 บาท

 

เงินลงทุน 16,170,233 บาท ที่ดิน 16,220,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 27,500,000 บาท ยานพาหนะ 2 คัน มูลค่า 2,850,000 บาท 

 

 

ที่ดิน 2 แปลง เป็นโฉนดย่านคันนายาว กทม. ซึ่งปลูกบ้านเดี่ยวมูลค่า 25,000,000 บาท มีชื่อนางนฤมล เป็นผู้ครอบครอง และโฉนดที่ดินย่านห้วยขวาง กทม. ซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์ มูลค่า 2,500,000 บาท มีชื่อนายจุมพลของเป็นผู้ครอบครอง

 

ส่วนทรัพย์สินอื่นจำนวน 3 รายการ มูลค่า1,800,000 บาท เป็นของนางนฤมล 2 รายการ คือ แหวนเพชร รวม 1,000,000 บาท และเป็นของนายจุมพล 1 รายการ เป็นต่างหูเพชร จำนวน 1 คู่ มูลค่า 800,000 บาท

 

อย่างไรก็ตาม นางนฤมล ได้แจ้งว่า มีรายจ่ายประจำเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 480,000 บาท ส่วนคู่สมรสมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 500,000 บาท และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 160,000 บาท และมีรายจ่ายอื่นๆ คือ ค่าอุปการะมารดา 240,000 บาท ค่าจ้างคนงานในบ้าน 500,000 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง