โพลเผย"ชัชชาติ"ได้รับความนิยมนำโด่ง ผู้สมัครผู้ว่ากทม.

19 ธันวาคม 2564

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ "ผู้สมัครอิสระ "ยังครองใจคนกรุงเทพฯ ขณะที่"ชัชชาติ" ยังได้รับความนิยมมากสุด ร้อยละ 56.72 ตามด้วย "ดร.เอ้" ร้อยละ 29.60 สเปคผู้ว่ากทม.คนกรุงต้องการคนทำงานเร็ว แก้ปัญหาไว

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.64 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จำนวนทั้งสิ้น 1,135 คน ( สำรวจด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 13-16 ธ.ค.2564 พบว่า คนกรุงเทพฯ คิดว่าถึงเวลาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.แล้ว ร้อยละ 90.57 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้น่าสนใจเพราะกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวง มีความสำคัญ ร้อยละ 54.55 
 

ส่วนเรื่องที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ การจราจร ระบบขนส่งสาธารณะ ร้อยละ 85.14  ผู้ว่าฯ กทม.ควรมีคุณสมบัติทำงานเร็ว แก้ปัญหาไว พร้อมที่จะทำงาน ร้อยละ 85.40 จะเลือกผู้ว่าฯ กทม.ที่สังกัดพรรคการเมืองหรือไม่ก็ได้ ร้อยละ 65.72

 

ถ้าพรรคการเมืองส่งผู้สมัครก็จะเลือกผู้สมัครอิสระมากที่สุด ถึงร้อยละ 38.65 รองลงมาคือ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 20.52 ก้าวไกล ร้อยละ 16.06 เพื่อไทย ร้อยละ 13.58 และว่าที่ผู้สมัคร ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 56.72 รองลงมาคือ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  ร้อยละ29.60   พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 10.62 
รสนา โตสิตระกูล ร้อยละ 2.26%               
 

โพลเผย"ชัชชาติ"ได้รับความนิยมนำโด่ง ผู้สมัครผู้ว่ากทม.

จากผลโพลครั้งนี้จะเห็นได้ว่าผู้สมัครอิสระครองใจคนกรุงเทพฯ ถึงแม้จะมีพรรคหรือไม่มีพรรคสังกัดก็ไม่มีผล เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงลึกยังพบว่า กลุ่มผู้ตอบอายุ 40 ปีขึ้นไปชื่นชอบผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนกลุ่มอายุไม่เกิน 30 ปี ชื่นชอบผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล (ถึงแม้จะยังไม่เปิดตัวก็ตาม) ที่สำคัญในช่วง 8 ปีที่ไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ นี้ ก็ได้มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากขึ้น ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าผู้สมัครอิสระอย่าง รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จะยังคงฐานคะแนนนิยมไว้ได้หรือไม่ เพราะสนามเลือกตั้ง กทม. ถึงแม้จะนอนมาแต่ก็ใช่ว่าจะไว้ใจได้