svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“นิพนธ์”จับมือ“วุฒิสภา”เดินหน้าลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

17 ธันวาคม 2564

“นิพนธ์”จับมือ“วุฒิสภา”เดินหน้าลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตไม่เกิน 12 คนต่อ1แสนประชากรในปี 2570

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมหมายเลข 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (โซนวุฒิสภา) นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "วุฒิสภาค้นหาเพื่อเป็นนโยบาย (Best Practice)” โดยมี ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน ผู้บริหารส่วนราชการ และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมงาน  

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า  รัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะการเข้มงวดกฎหมายวินัยจราจร  ปัจจุบันได้นำระบบตัดแต้มมาใช้ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้เริ่มระบบตัดแต้มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่ง โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญเร่งดำเนินการออกระเบียบการตัดแต้มรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยให้ได้ 100%  

จากความทุ่มเทของทุกฝ่ายได้ผลักดันเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะตำบลขับขี่ปลอดภัย ที่สร้างวินัยให้กับคนในพื้นที่ ปัจจุบันประเทศไทยมีถนนทั่วประเทศ 700,000 กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 600,000 กว่ากิโลเมตร  

                                 

การดึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งจาก อบจ. อบต. และเทศบาล เข้ามาลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ทั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร สร้างการรับรู้ ความตระหนัก ด้านความความปลอดภัยทางถนนของในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมผลักดันและกระตุ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

“ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลภัยที่คุกคามชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน เมื่อเทียบกับสถิติอุบัติเหตุทางถนนในเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลง และหลังจากการควบคุมของโรคไวรัสโควิด-19 แล้วต้องดูแลการจราจรอย่างเข้มข้นต่อไป เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้เหลือ 12 คนต่อประชากรแสนคน  ภายในปี 2570 

                                       

โดยให้ความสำคัญกับกลไกในการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) ทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น โดยให้บูรณาการร่วมกับ อปท. และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อน “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” เพื่อให้สามารถลดความสูญเสีย และผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างแท้จริง” นายนิพนธ์ กล่าว 

                             “นิพนธ์”จับมือ“วุฒิสภา”เดินหน้าลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน