“นิพนธ์”ลงพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

19 พ.ย. 2564 | 08:44 น.

“นิพนธ์ บุญญามณี”ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา หวังแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหานาท่วมในพืนที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา โดยมีนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ตัวแทนจากแขวงทางหลวง  ตัวแทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชลประทานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ปกติซึ่งในช่วงมรสุมจะเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ม.ราชภัฏสงขลา เป็นประจำทุกปี โดยน้ำที่ท่วมขังไหลมาจากบริเวณรอบนอกทั้งหมด ไหลผ่าน ม.ราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างเกินกำลังของทาง ม.ราชภัฏสงขลา ในการแก้ปัญหานี้ 

           “นิพนธ์”ลงพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

        

“เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นยาวนาน ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเราได้ระดมกำลังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตลอดจนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา ได้ประชุมร่วมกันในการหามาตราการแก้ไข เบื้องต้นได้ส่งเครื่องจักรกลขุดลอกทางน้ำในทุกๆ เส้นทาง เพื่อให้น้ำไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาให้เร็วที่สุด” 

 

แต่ในช่วงหลังฝนตกในปริมาณมาก ทำให้น้ำยังท่วมขัง ม.ราชภัฏสงขลาอยู่ แต่ถ้าเราจะแก้ปัญหาทางโครงสร้างแบบถาวรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแขวงทางหลวง กรมชลประทาน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ม.ราชภัฏสงขลา ต้องรวมพูดคุยกันว่าจะแก้ปัญหาอย่างถาวรได้อย่างไร 

   “นิพนธ์”ลงพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง   “นิพนธ์”ลงพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

และจากการลงพื้นที่วันนี้ จึงเห็นปัญหาและจุดอ่อน โดยทุกฝ่ายได้เห็นร่วมกันและจะดำเนินการตามแผนต่อไป หวังว่าทุกฝ่ายร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ม.ราชภัฏสงขลาที่เป็นแหล่งรวมน้ำ ก็จะสามารถแก้ไขได้ในระยะต่อไป