svasdssvasds

ไฟเขียวเปิดประเทศ รับ"แรงงานต่างด้าว" แต่ต้องกักตัว ตรวจเชื้อ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
12 พ.ย. 2564 เวลา 8:04 น. 111

"นายกฯ" ไฟเขียว "แรงงานต่างด้าว" เข้ามาทำงานในไทย ภายใต้เงื่อนไข ต้องกักตัว ตรวจเชื้อ กำชับ ผู้เกี่ยวข้องเข้มงวด สกัดกั้นขบวนการขนย้าย "แรงงานเถื่อน" ตามแนวชายแดน สั่งดำเนินการกับผู้ทำผิดให้ถึงที่สุด

วันที่ 12 พ.ย.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะผอ.ศบค รับทราบและเห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงงาน ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการสามารถดำเนินกิจการ ซึ่งจะสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินกิจการทั้งผู้ประกอบการและแรงงาน โดยมีมาตรการ ดังนี้

 

ประการแรก ยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โดยสามารถยื่นได้ที่กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ 1-10  

 

ประการแรกที่สองส่งคำร้องความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งกรมการจัดหางานจะมีหนังสือแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านสถานทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทย ไปยังประเทศต้นทาง 

 

ประการที่สาม ประเทศต้นทางดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก ทำสัญญา และทำ Name List ส่งให้กรมการจัดหางานผ่านสถานทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทย และกรมการจัดหางานจัดส่ง Name List ให้กับนายจ้าง 

 

ประการที่สี่ เตรียมเอกสารยื่นขอใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ได้แก่ หลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 (ถ้ามี) หลักฐานการซื้อประกันสุขภาพบริษัทประกันภัย 4 เดือน โดยนายจ้างต้องแจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคม 
 

ไฟเขียวเปิดประเทศ  รับ"แรงงานต่างด้าว"  แต่ต้องกักตัว ตรวจเชื้อ

ประการที่ห้า การอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ กรมการจัดหางานจะมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตประเทศต้นทาง เพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

 

ประการที่หก การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 1. หนังสือยืนยันการอนุญาตให้เข้ามาทำงานพร้อมบัญชีรายชื่อ 2. ผลตรวจโควิด-19 (วิธี RT-PCR) ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามา หรือผลรับรองการตรวจ ATK 3. หลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 (ถ้ามี) 4. ตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 2 ปี 5. เดินทางไปยังสถานที่กักตัวโดยยานพาหนะที่แจ้งไว้

 

 ประการที่เจ็ด สถานที่กักตัว กรณีฉีดวัคซีนครบโดส เข้ารับการกักตัวอย่างน้อย 7 วัน ขณะอยู่ในสถานกักตัวตรวจโรคโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่เกินวันแรกของการกักตัว ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 ของระยะเวลากักตัว กรณีฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์หรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข้ารับการกักตัวอย่างน้อย 14 วัน ขณะอยู่ในสถานที่กักตัวต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้งครั้งที่ 1 ไม่เกินวันแรกของการกักตัว ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 ของระยะเวลาที่ถูกกักตัว กรณีตรวจโรคโควิด-19 พบเชื้อ ให้เข้ารับการรักษาโรค โดยค่าใช้จ่ายนายจ้างและกรมธรรม์เป็นผู้รับผิดชอบ 

 

และสุดท้าย เมื่อคนต่างด้าวกักตัวครบกำหนด นายจ้างต้องไปรับคนต่างด้าวมายังสถานที่ทำงานเพื่อทำการอบรมผ่าน Video Conference และแจ้งเข้าทำงานขอรับในอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 

ขณะเดียวกัน นายกฯ ให้ความสำคัญกับด้านสาธารณสุขของแรงงานต่างด้าว ซึ่งกิจการหลายๆประเภทจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว พร้อมกับแสดงความเป็นห่วงกรณีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เพิ่มความเข้มงวด เฝ้าระวัง สกัดกั้นขบวนการขนย้าย ค้าแรงงานต่างด้าวที่แอบลักลอบเข้าประเทศไทยตามแนวชายแดนโดยผิดกฎหมาย 

 

รวมทั้งสั่งการให้กระทรวงแรงงานนำแนวทางดังกล่าวไปขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม รองรับรองรับความต้องการของภาคการผลิตและบริการไทยที่ขยายตัวต่อเนื่อง พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนทุกคนช่วยกันแจ้งเบาะแส หากพบกระบวนการเคลื่อนย้ายแอบลักลอบแรงงานต่างด้าวเข้าราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย เน้นย้ำให้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง